8 sierpnia Wielki Dzień Pszczół w Wigierskim Parku Narodowym. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15 w „ Dziupli”- obok siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. W programie m.in. :

– prezentacja na temat biologii i znaczenia pszczół, zagrożeń i praktycznych form ochrony,

– nauka rozpoznawania wybranych pszczołowatych,

– prezentacja na temat bartnictwa- od barci do ula,

– praktyczne warsztaty budowy domków dla pszczół dzikożyjących.

Źródło: strona internetowa WPN