Dzień Pracownika Socjalnego w ŚDS „Aktywni Tak Samo”

Dzień Pracownika Socjalnego w ŚDS „Aktywni Tak Samo”

Spotkaniem pracowników służb społecznych z Suwałk i powiatu suwalskiego zainaugurowano w poniedziałek 21 listopada miejskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystości uczestniczyło szereg osób związanych z ideą pomocniczości i wsparcia osób z niepełnosprawnością, zarówno pracujących zawodowo w samopomocy i pomocy społecznej, jak też wspierających je organizacyjnie.

Organizatorem wydarzenia zrealizowanego w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach był Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia „Aktywni tak samo”, którego dyrektor Natalia Górska przekazała wszystkim życzenia oraz przywitała uczestniczących w spotkaniu: prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca, zastępcę prezydenta Romana Rynkowskiego, naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia Dorotę Szczęsną, dyrektora MOPR Leszka Lewoca, dyrektora DPS Kalina Barbarę Burba, członka Zarządu Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” Zytę Sadowską, prezes ZW Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Liliannę Zielińską, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD Hannę Słuchocką oraz dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku Bożenę Chmielewską.

Pozdrowienia w imieniu samorządu przekazał Cz. Renkiewicz, prezydent Miasta:

– Wszystkim, którzy zajmują się wsparciem osób, które nie potrafią radzić sobie trudnościami życiowymi bardzo dziękuję. Życzę, by każdy dzień przynosił wam zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy. Życzę też zdrowia, siły, wytrwałości oraz poczucia bezpieczeństwa i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a także radości z codziennej pracy. Jestem przekonany, że wysiłki pracowników sektora pomocy społecznej ułatwiają życie podopiecznym.

Poniedziałkowe spotkanie wypełnione zostało koncertem nauczycieli i wychowanków Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” funkcjonuje od marca 2013 r. Działalność prowadzi w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 9. Wśród celów statutowych organizacji znajduje się podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,- w celu wyrównywania szans oraz umożliwiania integracji, rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Organizacja prowadzi mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych oraz realizuje usługi opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne, turnusy rehabilitacyjne, wypoczynek letni i zimowy oraz warsztaty i szkolenia.

Top