W dniu miejskich obchodów Dnia Pracowników Służb Społecznych uroczyste spotkanie zorganizowało także Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo”. Do auli Państwowej Uczelni Zawodowej przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy z miasta i regionu, wspierający organizację przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji samorządowych, z prezydentem Miasta i przewodniczącym Rady Miejskiej na czele.

Natalia Górska, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Domu Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” podziękowała wszystkim, którzy przybyli na tę uroczystość. Przekazała wyrazy wdzięczności tym osobom prawnym i fizycznym, które na co dzień wspierają działalność realizowaną w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 9, gdzie prowadzona jest działalność na rzecz 34 osób z niepełnosprawnościami.

– Wraz z Bogdanem Sadowskim, prezesem Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” zaprosiliśmy państwa także na koncert Piotra Karpieni, by podziękować za to, że jesteśmy razem. Dziękujemy za współpracę Polskiemu Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ŚDS w Lipniaku, Ośrodkowi w Nowym Brodzie, ŚDŚ w Białej Wodzie, ŚDS w Sejnach, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach, MOPR-owi w Suwałkach oraz samorządowi miejskiemu i przedsiębiorcom. Wszystkim świętującym Dzień Pracownika Socjalnego życzymy pomyślności i zdrowia.

Uroczystość zakończyła się bardzo interesującym koncertem w wykonaniu Piotra Karpieni, którzy po prostu urzekł słuchaczy, zarówno ciekawie dobranym repertuarem, jak też perfekcyjnym wykonaniem znanych i lubianych piosenek.