Świętowanie Dnia Pracowników Służb Społecznych. Galeria zdjęć

Świętowanie Dnia Pracowników Służb Społecznych. Galeria zdjęć

Pracownicy sektora pomocy społecznej pracujący suwalskich jednostkach samorządowych świętowali Dzień Pracownika Socjalnego. Do Parku Naukowo-Technologicznego przybyli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na czele z dyrektorem Leszkiem Lewocem i zastępcą Marią Metelską, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” z dyrektorem Barbarą Burba oraz zastępcą Magdaleną Mikołajczyk, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Moniką Moroz oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z dyrektorem Małgorzatą Dzierniejko i Środowiskowego Domu Samopomocy z dyrektorem Natalią Górską.

Uczestniczyli ponadto prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wraz z zastępcą Romanem Rynkowskim oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec z radnymi: Krystyną Gwiazdowską, Mariola Karpińską i Karolem Kornelukiem.

Zabierając głos, Prezydent Cz. Renkiewicz powiedział:

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

Podczas uroczystości z udziałem sztandaru MOPR miały miejsce okolicznościowe wystąpienia, zaprezentowano rys historyczny zawodu pracownika socjalnego, uhonorowano pracowników socjalnych ze wszystkich jednostek pomocy społecznej wraz z kierownikami ich jednostek oraz wręczono symboliczną różę zebranym pracownikom socjalnym. Na zakończenie przed uczestnikami zaprezentował się zespół SOKBAND z programem popularnych piosenek wykonywanych przez Natalię Rogucką-Górską, Michała Sowula oraz Aleksandra Sobolewskiego. Spotkanie ubarwił ponadto iluzjonista Tomasz Sadowski, a na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach awanse zawodowe otrzymali: Eugenia Żukowska, Beata Aniołowska, Renata Racis, Agnieszka Galicka, Barbara Rozumowska, Justyna Gościńska, Anna Borkowska, Michalina Wasilewska, Marek Bronikowski, Ewa Jagłowska, Magdalena Freling, Monika Kowalczyk, Karina Protasiewicz, Lidia Jabłońska, Ewa Koch, Romualda Ołdyńska, Katarzyna Piasecka, Dorota Pietruszewska.

Z osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach awanse zawodowe otrzymali: Monika Rzymska oraz Ewa Wąsewicz, zaś wyróżnienia trafiły do:  Renaty Chorębiewskiej, Ewy Stanisławy Gajewskiej, Aleksandra Giczewskiego, Alicji Piaseckiej i Anny Marii Pskowskiej.

W gronie wyróżnionych znaleźli się także pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej: Cecylia Chmielewska, Tadeusz Gryszkiewicz i Krystyna Zabłocka oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy: Elżbieta Tichon, Agnieszka Jakubowska i Daniel Micielica.

Początkiem tworzenia zawodowych służb socjalnych był rok 1975. Już wtedy powstawały struktury i profesjonalne kadry pomocy społecznej, które w ramach jednostek służby zdrowia i terenowych organów administracji  organizowały pomoc mieszkańcom. Jednakże nowy rozdział w historii pomocy społecznej otworzyła ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, która nadała tej dziedzinie odpowiednią rangę i ustanowiła dzień 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego. Aktualnie w Suwałkach we wszystkich jednostkach pomocy społecznej zatrudnionych jest 317 osób, w tym 37 pracowników socjalnych i 40 opiekunek. Opieką objętych jest ponad 3 tys. środowisk wymagających wsparcia.

Top