Dzień Edukacji Narodowej. Galeria zdjęć

Dzień Edukacji Narodowej. Galeria zdjęć

40 wyróżniających się nauczycieli otrzymało 14 października nagrody Prezydenta Miasta Suwałk z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta gala odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. W czwartkowych obchodach udział wzięły władze samorządowe, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek i jednostek oświatowych, nauczyciele i pracownicy oświaty. Były okolicznościowe przemówienia, podziękowania za trud wychowania uczniów i kwiaty.

– W Dniu Edukacji Narodowej spotykamy się by podziękować obecnym i byłym nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych za pracę i trud włożony w wychowanie suwalskich uczniów. Dziś chcę Państwu podziękować za  codzienne zaangażowanie i cierpliwość, nieustanne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętne jej przekazywanie. To Państwo są, zaraz po rodzicach uczniów, osobami mającymi największy wpływ na kształtowanie osobowości i systemu wartości suwalskich dzieci i młodzieży. Dlatego Państwa misja jest tak ważna, a zarazem odpowiedzialna, wymaga poświęcenia, cierpliwości ogromnej pracy – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Życzenia pracownikom suwalskiej oświaty złożyli również :

  • Cezary Cieślukowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,
  • Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach,
  • Irena Schabieńska – Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura w Suwałkach,
  • Bożena Anuszkiewicz – Prezes Oddziału Prezes NSZZ Solidarność Oddziału w Suwałkach,
  • Ks. Jarema Sykulski Moderator Miasta Suwałk.

Został również odczytany list od Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm RP.

Pracownicy suwalskiej oświaty to liczna i ważna grupa zawodowa. W mieście pracuje 1224 nauczycieli i 496 pracowników administracji i obsługi. Czyli razem 1719 osób zajmujących się edukacją i wychowaniem 11703 uczniów. W suwalskich placówkach oświatowych na 1224 nauczycieli jest 990 kobiet, co stanowi około 80% wszystkich nauczycieli i 234 mężczyzn, co stanowi około 20% nauczycieli. W 2021 r. wydatki oświatowe wynoszą 181.917.407  zł, w tym wydatki bieżące – 175.676.628 zł. Wysokość subwencji oświatowej to 110.947.193 zł, dotacje – 6.249.216 zł, a środki miejskie to ponad 64 miliony zł.

Prezydent Suwałk wspomniał również o pracach nad Strategią Rozwoju Oświaty dla Miasta Suwałki. – Aby uzyskać efektywność, skuteczność i sukces Miasto Suwałki przygotowuje Strategię Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku, która jest obecnie w fazie konsultacji. To proces długotrwały, ale zmierzamy ku końcowi. Myślę, że jeszcze w tym roku dokument trafi pod obrady Rady Miejskiej w Suwałkach – mówił Czesław Renkiewicz.

Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk przyznawane są nauczycielom co roku. W tym roku otrzymali je: Janina Anna Wasilewska,  Wiesława Barbara Wiszniewska, Celina Modzelewska, Grażyna Graczewska, Marzena Sowul, Dominika Zalewska, Beata Zdancewicz, Małgorzata Dorota Lewczuk, Bożena Plaga, Joanna Okrągła, Małgorzata Poznańska, Marta Daniłowicz, Elżbieta Leończyk, Katarzyna Bazylewicz, Agnieszka Galewska, Dorota Wszeborowska,  Artur Paweł Łabacz, Lucyna Budzińska, Krystyna Panamarow, Anna Maria Ambrosiewicz, Dorota Hołownia – Dudek, Marcin Hościłowicz, Anna Stankiewicz, Lucyna Kossa–Chrulska, Aneta Kornelia Kuczyńska, Magdalena Jaśkiewicz, Marta Spudzis, Ewa Frydrych–Moldenhawer, Joanna Śliwowska, Agnieszka Malczewska, Adam Ołowniuk, Anna Polkowska, Zbigniew Roman De–Mezer, Elżbieta Słowikowska, Piotr Ludwik Zieliński, Alicja Węsierska–Kwiecień, Romuald Borkowski, Beata Iwona Muszyńska, Joanna Woronko i Beata Szczecina. Nauczyciele otrzymują jeszcze nagrody dyrektorów szkół oraz Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

Top