16 października  o godz. 900 w Zespole Szkół nr 4  w Suwałkach rozpocznie się Dzień Dialogu Międzykulturowego „Dobrze, że byli i są wśród nas”.

Dialog międzykulturowy nie jest drogą prowadzącą do ujednolicenia kultur, one raczej „znajdują w dialogu gwarancję zachowania swojej specyfiki”, gdyż to „dialog pozwala dostrzec, że różnorodność jest bogactwem” Jan Paweł II

Program Dnia Dialogu Międzykulturowego:

  • Wykład Andrzeja Matusiewicza – wiceprezesa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach na temat wartości płynących z kontaktu z innymi kulturami, wyznaniami czy nacjami.
  • Prezentacja multimedialna na temat wielokulturowości Suwalszczyzny.
  • Spotkanie z przedstawicielami mniejszości wyznaniowych i etnicznych w Suwałkach: p. Rafathem Khanem i Aleksandrem Popławskim.
  • Projekcja filmu Huberta Stojanowskiego Stara Wiara o absolwencie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.
  • Prezentacje uczniów Gimnazjum nr 2 i Technikum nr 4 wywodzących się z innych narodowości na temat własnej kultury, wyznania i języka.
  • Wystąpienie artystyczne pełniące funkcję podsumowania.

Organizatorzy zapraszają do udziału w tym spotkaniu, która wynika z bieżących problemów podzielonej i wielokulturowej Europy.

Organizatorzy – nauczyciele ZS4: U. Tomaszewska, A. Stojanowska, G. Serafin