W Zespole Szkół nr 4  w Suwałkach obchodzono Dzień Dialogu Międzykulturowego pod hasłem „Dobrze, że byli i są wśród nas”.

Podczas Dnia Dialogu Międzykulturowego młodzież   wysłuchała  wykładu Andrzeja Matusiewicza – wiceprezesa Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego w Suwałkach,  na temat wartości płynących z kontaktu z innymi kulturami, wyznaniami czy nacjami. Szczególne ich zainteresowanie wzbudziły przykłady  etymologii nazwisk i nazw miejscowości znajdujących się w okolicach Suwałk. Uczniowie wysłuchali też wystąpień przedstawicieli mniejszości etnicznych w Suwałkach  Rafatha Khan i Aleksandra Popławskiego.

W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności.

Spotkanie przygotowali  nauczyciele ZS4: U. Tomaszewska, A. Stojanowska, G. Serafin.