Działo się w Suwałkach … – spotkanie z Stanisławem Mackiewiczem

Działo się w Suwałkach … – spotkanie z Stanisławem Mackiewiczem

Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu poświęconego wydarzeniom i ludziom, którzy wpisali się w dzieje naszego miasta i regionu.

Tym razem o tradycjach 2 Pułku Ułanów Grochowskich i podtrzymywaniu pamięci o „białych ułanach” opowie

Stanisław Mackiewicz

Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 31

środa 30 sierpnia, godzina 17

Top