Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu suwalskiego

Policjanci z Komendy Miejskiej w Suwałkach prowadzą akcję na drogach pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, bo to właśnie ci użytkownicy dróg w okresie jesienno-zimowym ponoszą najtragiczniejsze skutki wypadków. Istotnym elementem akcji jest zwrócenie uwagi na to, aby być widocznym.

Suwalscy policjanci systematycznie prowadzą akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. To wzmożone działania kontrolne, na wybranych odcinkach dróg całego powiatu, zarówno w mieście, jak i poza terenem zabudowanym. Akcja ma na celu przede wszystkim poprawę  bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w tym zwrócenie uwagi na bardzo ważny aspekty bycia widocznym na drodze.
 Podczas działań mundurowi sprawdzali jak kierowcy samochodów zachowują się w rejonach przejść oraz czy piesi prawidłowo poruszają się po drodze i właściwie przekraczają jezdnie. Niestety nie obyło się bez mandatów i pouczeń.  Funkcjonariusze zwracali również uwagę na przestrzeganie obowiązującego wymogu noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych, którzy poruszają się po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Policjanci rozdawali pieszym elementy odblaskowe.

Policjanci nieustannie przypominają !Piesi i rowerzyści – to grupa szczególnego zagrożenia skutkami wypadków drogowych. Nazywani są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ w przeciwieństwie do kierujących pojazdami, osób tych nie chroni zderzak, maska samochodu, poduszka powietrzna, ani pasy bezpieczeństwa.