Ratusz informuje, iż od 1 marca 2024 r., w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do niezbędnych leków w porze nocnej, wyznaczone apteki pełnić będą trzygodzinny dyżur od godz. 22:00 do godz. 1:00 dnia następnego.

Dyżury w porze nocnej pełnić będą na zmianę dwie apteki zgodnie z poniższym harmonogramem: