Po 17 latach, 4 miesiącach i 26 dniach pełnienia służby Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Arkadiusz Kawałek zdecydował o przejściu na emeryturę. Podczas uroczystej odprawy 26 lutego, odbywającej się przy udziale pocztu sztandarowego ze sztandarem suwalskiego Aresztu Śledczego, nie zabrakło słów podziękowania za współpracę w zakresie realizacji zadań służbowych. Uroczystość była też swoistym podsumowaniem tego ponad siedemnastoletniego okresu pełnienia służby, w szczególności zaś ostatnich ponad dwóch lat współpracy w funkcjonariuszami i pracownikami jako dyrektor suwalskiego Aresztu Śledczego.

W trakcie trwającej prawie dwie dekady kariery zawodowej ppłk A. Kawałek przeszedł kilka stopni awansu zawodowego, pełniąc służbę w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Do Służby Więziennej został przyjęty 2 października 2006 r. na stanowisko służbowe młodszy wychowawca, następnie jako wychowawca pełnił służbę od 1 grudnia 2010 r. oraz jako starszy wychowawca od 1 października 2017 r. Kolejno powołany został w skład ścisłego kierownictwa suwalskiej jednostki penitencjarnej, pełniąc od 1 lutego 2019 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego.  W tym czasie otrzymał odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa (2019 r.) oraz brązową odznakę „Za zasługi  pracy penitencjarnej” (2020 r.). 20 stycznia 2022 r. mjr Arkadiusz Kawałek został powołany na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.

źrodło: Areszt Śledczy w Suwałkach ; tekst: por. Marta Kowalczyk-Kalinowska; zdjęcia: st. szer. Kamil Litkowski