Barbara Liminowicz-Goc złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II. W związku z tym zgodnie z ustawą o systemie oświaty Prezydent Miasta Suwałki Zarządzeniem z 16 czerwca odwołał Barbarę Liminowicz-Goc ze stanowiska dyrektora przedszkola. Jej następca zostanie wyłoniony w drodze konkursu.