Duży sukces Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Duży sukces Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Wniosek pt. „Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień” (The cross-border road to memories infinity), złożony przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach do programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 w partnerstwie z Muzeum Krajoznawczym w Alytusie (partner wiodący) i Muzeum Krajoznawczym w Łoździejach, znalazł się na pierwszym miejscu ogłoszonej kilka dni temu listy projektów, które otrzymały dofinasowanie.

Ogólny koszt projektu to blisko 917 000 Euro, z czego 80% stanowi dotacja UE, a 20% wkład własny. Największym beneficjentem wśród trzech biorących w nim udział partnerów jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ponieważ zaplanowane przez nie działania obejmują ponad połowę przyznanych środków (blisko 466 000 Euro).

W ramach projektu planowane są m.in.: realizacja drugiej części stałej ekspozycji w Muzeum im. Marii Konopnickiej pt. „Pieśń o domu”, wystawa plenerowa poświęcona znanym kobietom z Polski i Litwy oraz dwa eventy związane ze wspólną historią.

Ze strony muzeum w przygotowaniu wniosku uczestniczyli kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej Magdalena Wołowska-Rusińska
i dr Krzysztof Skłodowski, którzy będą też kierowali jego realizacją.

Umowa na realizacje projektu będzie podpisana w grudniu, a realizacja rozpocznie się w styczniu przyszłego roku i potrwa 2 lata.

Jerzy Brzozowski

Top