Dużo studentów w suwalskiej uczelni

Dużo studentów w suwalskiej uczelni

5 października zainaugurowano nowy rok akademicki w suwalskiej wyższej uczeni. Na rozpoczęciu roku 2021/2022 w Państwowej Uczelni Zawodowej pojawiło się kierownictwo uczelni i studenci, parlamentarzyści, samorządowcy wojewódzcy oraz miejscy, powiatowi i gminni, a także duchowieństwo oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych działających w mieście.

W programie uroczystości znalazła się msza św., odśpiewanie „Gaudeamus Igitur”, wystąpienie rektora i zaproszonych gości, prezentacja filmu związanego z 15-leciem uczelni i nowego logo, immatrykulacja nowo przyjętych studentów oraz uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom, wręczenie statuetek Ulubionego Belfra 2021 oraz wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Adama Czesława Dobrońskiego i część artystyczna.

W swoim wystąpieniu dr Marta Wiszniewska, rektor PUZ nawiązała do aktualnej sytuacji na uczelni, wskazując na fakt, że na pierwszym roku studiów znalazło się 550 nowych studentów, zaś na całej uczelni kształci się ich 2 tysiące.

Aktualnie uczelnia kształci w systemie I i II stopniowym na 3 instytutach (politechniczny, humanistyczno-ekonomiczny i ochrony zdrowia) i 16 kierunkach. W bieżącym roku doszło do zmiany nazwy logo uczelni, która nosi teraz tytuł: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika. Uczelnia ma także swoją ugruntowaną pozycję nie tylko w mieście, ale też w regionie. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi tak zwane Elektroniczne Losy Absolwentów, gdzie widać, jak studenci uczelni wysoko klasyfikują się w rankingach zarówno w kategorii czasu znajdowania pracy jak i zarobków.

– Witam w murach naszej uczelni, która przez 15 lat nosiła nazwę Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Po spełnieniu wymogów formalnych umożliwiono nam zmianę nazwy na Państwową Uczelnię Zawodową. Jesteśmy jedyną szkołą wyższą w regionie, która jest zarówno państwowa jak i zawodowa. Cieszy nas tegoroczny nabór. Najbardziej obleganym kierunkiem okazało się pielęgniarstwo. Zainteresowanych było tak wielu, że musieliśmy dwukrotnie zwiększać limit, a i tak część osób nie została przyjęta. Wszystko to potwierdza, jak bardzo jesteśmy potrzebni – powiedziała rektor M. Wiszniewska.

W imieniu suwalskiego samorządu głos zabierał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz:

– W naszą codzienność wkracza problem braku rąk do pracy i starzejące się społeczeństwo. Zauważamy także proces postępującej robotyzacji i automatyzacji w produkcji i usługach. Jest i będzie to główne wyzwanie w procesie kształcenia nowych kadr, które z czasem zasilą lokalne firmy. Życzę, by suwalska uczelnia umacniała swoją rolę na regionalnym i krajowym rynku uczelnianym, by oferowała młodym ludziom dobre wykształcenie, a przyszłym pracodawcom wykwalifikowaną kadrę.

Podczas uroczystości głos zabierał Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, który przeczytał list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Wystąpił także poseł RP Jarosław Zieliński, nawiązując do genezy uczelni oraz kłopotów, które wystąpiły w procesie jej formowania oraz życzył skutecznego rozwoju, z pożytkiem dla miasta, regionu i kraju. W imieniu wojewódzkich władz samorządowych głos zabierał Cezary Cieślukowski, wspominając rolę Samorządu Województwa Podlaskiego w tworzeniu podwalin uczelni.

PWSZ w Suwałkach powołana została na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 (Dz. U. Nr 116, poz. 967). Na przestrzeni 16 lat uczelnią kierowali: prof. Michał Bołtryk (2005-2007 i 2008-2010), prof. Roman Hejft (2007-2008), prof. Jerzy Sikorski (2010-2016), dr Marta Wiszniewska (od 2016 r. do chwili obecnej).

Top