Wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o koszeniu trawy przy rozpatrywaniu skargi społeczności „Zielone Suwałki”, zajęły najwięcej czasu suwalskim radnym w czasie lipcowej sesji Rady Miejskiej. Głosy za koniecznością ustalenia standardów koszenia traw oraz głosy przeciwne rozłożyły się po równo. Skargę społeczności „Zielone Suwałki” odrzucono przy jednym głosie wstrzymującym się. Radni przyjęli też kilkanaście uchwał, z których część miała charakter porządkowy i intencyjny. Obecny na sesji poseł Paweł Krutul obiecał interwencję u premiera w sprawie stanowiska suwalskiej Rady Miejskiej sprzed miesiąca, które dotyczyło usunięcia barier utrudniających rozwój Suwałk. Gród nad Czarną Hańczą ma najwyższe progi inwestycyjne w północno-wschodniej Polsce, chociaż jest mniej atrakcyjny dla inwestorów niż: Białystok, Ełk czy Łomża. Obszernie pisaliśmy o tym w nr 13 DTS.

NOWE PRZYSTANKI

Radni zdecydowali o utworzeniu nowych przystanków komunikacji miejskiej. Od września zostaną utworzone przystanki:

– ul. Bakałarzewska/cmentarz – w kierunku centrum,

– ul. E. Plater w kierunku ul. Bulwarowej oraz w kierunku ul. ks. K. Hamerszmita,

– ul. Władysława Jagiełły/Grunwaldzka w kierunku centrum oraz ulicy Mieszka I,

– ul. Sportowa w kierunku ul. A. Piłsudskiej.

Ten ostatni przystanek pozwoli na obsługę osiedla mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sportowej, będącej na trasie nowej linii komunikacyjnej, która zostanie uruchomiona od 1 września. Linia ta ułatwi też dojazd do Sądu Rejonowego, który od 1 lipca zmienił lokalizację i teraz znajduje się przy ul. Innowacyjnej 1.

NOWE PLANY

Radni uchwalili też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej oraz zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania południowego rejonu ul. Grunwaldzkiej, terenu po byłym browarze Wacława Kunca i terenu obejmującego działki o nr. ewid.: 20476, 20478, 20477/1. 20477/2 przy ul. Szwajcaria. Ponadto radni  m.in. wyrazili zgodę na sprzedaż dotychczasowym długoletnim najemcom mieszkań przy ulicach: A. Wierusza-Kowalskiego 4B, A. Wierusza-Kowalskiego 4C, Składowej 5 i I. Daszyńskiego 10.

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

W czasie sesji wnioski i oświadczenia zgłosiło 10 radnych spośród 18 obecnych. Zbigniew De-Mezer, Marek Zborowski-Weychman i Mariola Karpińska zapytali o wyniki tegorocznego naboru do suwalskich szkół średnich. Zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski poinformował, że w tym roku do suwalskich szkół ponadpodstawowych zgłosiła się rekordowa liczba 1 594 uczniów, czyli prawie dwukrotnie więcej niż zazwyczaj w ostatnich latach. W związku z tym samorząd miejski utworzył dodatkowe: 3 oddziały w liceach (w III LO i II LO), 2 w technikach (w ZST i ZS nr 6) i 1 w szkole branżowej (ZS nr 6).W dniu sesji (26 lipca) w suwalskich szkołach ponadpodstawowych było 121 wolnych miejsc, a 95 uczniów nie zakwalifikowało się do żadnej szkoły. Oznacza to, że wszyscy chętni mogą znaleźć miejsce w suwalskich szkołach ponadpodstawowych, ale niestety nie wszyscy się dostaną do wymarzonych szkół. Przykładowo według stanu na 26 lipca w klasie „Cyber.Mil” w I LO na 15 miejsc było 9 kandydatów. Z. De-Mezer zapytał też, czy w Suwałkach są składowane niebezpieczne odpady. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że sytuacja jest monitorowana i w tej chwili nie ma informacji o składowaniu niebezpiecznych odpadów na terenie Suwałk. Anna Ruszewska zapytała o to, czy projekt zakupu nagłośnienia do hali Suwałki Arena spełnia warunki umożliwiające zakwalifikowanie go do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. Prezydent Cz. Renkiewicz przypomniał, że o zakwalifikowaniu projektu do SBO rozstrzyga 18-osobowy zespół złożony m.in. z radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i miejskich urzędników. 11 członków tego zespołu było za projektem zakupu nagłośnienia do Suwałki Areny, 2 osoby się wstrzymały, a tylko jedna osoba była przeciw. Prezydent zapowiedział przygotowanie nowego projektu uchwały o Suwalskim Budżecie Obywatelskim, przy którym radni będą mieli dużo czasu na wniesienie swoich uwag.

Od lewej: Adam Ołowniuk, Kamil Lauryn, Sylwester Cimochowski, Kamil Klimek, Anna Ruszewska, Karol Korneluk i Łukasz Wojno

Kamil Klimek zapytał o inwestycje jakie suwalski samorząd zamierza zgłosić do nowej edycji rządowego programu Polski Ład. Prezydent Suwałk poinformował, że trwają dyskusje na ten temat. Rozważana jest m.in. propozycja zgłoszenia projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii (np. w aquaparku) oraz przebudowy układu dróg w centrum miasta. Radny zapytał o zaawansowanie budowy sądu rejonowego w Suwałkach. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że ze strony miejskiego samorządu zrobiono wszystko w tej sprawie. Pozwolenie na budowę wydano w maju ubiegłego roku. Teraz pozostaje tylko „trzymać kciuki” za to, by w budżecie państwa znalazły się pieniądze na budowę sądu rejonowego w Suwałkach. K. Klimek zapytał też o przebudowę suwalskiego dworca kolejowego. Prezydent Miasta Suwałk stwierdził, że od kilku lat na zlecenie PKP trwa projektowanie suwalskiego dworca. A w tym czasie dworce kolejowe w innych miastach są oddawane do użytku. Może więcej na ten temat będzie można powiedzieć po spotkaniu 11 sierpnia, na które do Suwałk zaproszono m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i PKP.

Od lewej: Mariola Karpińska, Jacek Roszkowski i Bogdan Bezdziecki

M. Karpińska zwróciła uwagę na problem młodzieży z rocznika 2009, która po ukończeniu szkoły branżowej nie będzie miała 18 lat, a zgodnie z prawem musi do 18 roku życia wypełniać obowiązek nauki. Zastępca prezydenta R. Rynkowski stwierdził, że najwyraźniej ktoś, kto przygotowywał reformę oświaty nie przewidział tego. W Suwałkach w 2022 r. próbowano stworzyć szkołę branżową II stopnia, ale nie było chętnych. W tym roku do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 zgłosił się jeden chętny. Samorząd miejski będzie monitorował tę sytuację. Adam Ołowniuk zwrócił uwagę na potrzebę zorganizowania imprezy na lotnisku dla fanów motoryzacji, na wzór Moto Show sprzed czterech lat. Prezydent Cz. Renkiewicz przypomniał, że po zniszczeniach jakie powstały po tamtej imprezie nie kontynuowano współpracy z jej organizatorem. Być może odpowiednie miejsce na przeprowadzenie takich imprez powstanie po zapowiedzianej likwidacji lotniczej stacji nawigacyjnej w pobliżu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Raczej nie ma szans na rozwój toru kartingowego przy ul. gen. W. Sikorskiego, a to ze względu na sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego. Radny zapytał też o zapowiedziane podwyżki w suwalskim aquaparku. Prezydent Suwałk przypomniał, że taką podwyżkę w aquqparku wprowadzono 15 lipca. Opłaty wzrosły o 2 zł.

M. Zborowski-Weychman powrócił do propozycji oświetlenia wiat przystankowych. Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, że Zarząd Dróg i Zieleni podejmie to wyzwanie i przy wymianie wiat przystankowych w centrum miasta będą pojawiać się wiaty z podświetleniem. Przy okazji poinformował, że do 4 września lampy uliczne w Suwałkach będą świecić przez całą noc. Radny zapytał też o stan prac nad utworzeniem Suwalskiego Budżetu Szkolnego. Zastępca prezydenta R. Rynkowski poinformował, że ten budżet zafunkcjonuje od 1 września. M. Zborowski-Weychman zainteresował się też stanem prac przy pomniku Aleksandry Piłsudskiej. Prezydent Suwałk poinformował, że czeka na podpisanie umowy z inwestorem, czyli Związkiem Piłsudczyków, która rozstrzygnie sposób zagospodarowania i finansowania otoczenia pomnika zaplanowanego do ustawienia na rogu ulic A. Mickiewicza i ks. K. Hamerszmita. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z budżetu miejskiego na ten cel ma być przeznaczonych do 15 tys. zł. Cz. Renkiewicz zwrócił też uwagę na to, że po opublikowaniu w mediach projektu pomnika, nie został on zbyt pozytywnie oceniony przez suwalczan. Ważne żebyśmy nie musieli się wstydzić wizerunku tego pomnika.

Kamil Lauryn powrócił do problemów suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował o swoim spotkaniu z dyrektor tego Ośrodka, w czasie którego prosiła ona o cierpliwość przy rozwiązywaniu problemów w tej placówce. Prezydent zadeklarował powrót do sprawy i rozmowę z marszałkiem województwa, któremu suwalski Ośrodek Rehabilitacji podlega. Radny zwrócił też uwagę na potrzebę remontu chodnika przy ul. W. Witosa 13. Cz. Renkiewicz poinformował, że ten remont jest w planach Zarządu Dróg i Zieleni. K. Lauryn ponownie zapytał o możliwość utworzenia przejść aktywnych. Prezydent Suwałk poinformował, że samorząd zabiega o zewnętrzne pieniądze na ten cel. Udało się uzyskać pieniądze na doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. E. Plater. Kolejne wnioski o dofinansowanie na ten cel będą składane. Ponadto radny zwrócił uwagę na oddany do użytku odnowiony plac zabaw na pl. M. Konopnickiej i zapytał o szanse na remonty następnych placów zabaw. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że trwa procedura przetargowa na remont placu zabaw przy Zalewie Arkadia.

Bogdan Bezdziecki zapytał o podjęte działania po wyroku sądowym w sprawie śmierci mężczyzny korzystającego z oferty aquaparku. Zastępca prezydenta R. Rynkowski zadeklarował, że radny otrzyma na piśmie pełną informację, a działania w tej sprawie zostaną podjęte po uprawomocnieniu się wyroku sądowego. Jacek Roszkowski zwrócił uwagę, na problemy z naborem na stanowiska kierownicze w suwalskim OSiR. Prezydent poinformował, że nabory są prowadzone zgodnie z procedurą dotyczącą pracowników samorządowych. Jak dotąd nie było zgłoszeń konkretnych przypadków jakichś nieprawidłowości w tej placówce. Zdzisław Przełomiec zapytał o sportową przyszłość wicemistrzyni olimpijskiej Marii Andrejczyk, która otrzymuje stypendium z suwalskiej kasy miejskiej, a od dłuższego czasu już nie rywalizuje w zawodach lekkoatletycznych. Prezydent Suwałk przyznał, że z niepokojem śledzi doniesienia medialne dotyczące M. Andrejczyk. W czasie ostatniego spotkania zapowiadała ona start w lipcowych Mistrzostwach Polski. Jeżeli jednak nie wystartuje w Gorzowie Wielkopolskim, to trzeba będzie się spotkać i ustalić co dalej, bo to wszystko wygląda inaczej niż myśleliśmy.

Od lewej: Zbigniew De-Mezer, Andrzej Turowski, Stanisław Kulikowski i Krystyna Gwiadowska

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa składane przez radnych interpelacje i zapytania oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl