Prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni będą znane wyniki naboru wniosków do 7 i 8 edycji „Polskiego Ładu”. Władze Suwałk złożyły swoje propozycje dotyczące budowy dróg. Chodzi tu o rewitalizację centrum miasta oraz uzbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych w południowej części Suwałk.

Jedna z edycji dawała możliwość złożenia 3 projektów: do 2, do 8 i do 30 mln zł. My oczywiście złożyliśmy wnioski w każdej kategorii. Druga była ponownie poświęcona ulicom w strefach przemysłowych. Tu nasz wniosek opiewa na ponad 70 mln zł – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Jakie projekty chce zrealizować Miasto Suwałki?

Wniosek na 2 mln zł zakłada rewitalizację centrum Suwałk w kwartale ulic: Noniewicza, Wigierska, Wesoła i Waryńskiego. Cel to uporządkowanie tego terenu poprzez wybudowanie dróg wewnętrznych i parkingów oraz wyburzenie niepotrzebnych budynków.

Wniosek na 8 mln zł dotyczyć będzie z kolei przebudowy dróg w centrum miasta, m.in. dokończenie budowy ulicy Muzycznej łącznie z połączeniem jej z ulicą Kościuszki oraz przebudowa jednokierunkowego odcinka ul. Waryńskiego od Kościuszki do Noniewicza. Ta druga droga wymaga poprawy bezpieczeństwa w zakresie chodników i dodatkowych prawoskrętów.

Wniosek na 30 mln zł zakłada kompleksowy projekt związany z przebudową 3 ulic w Suwałkach. Przede wszystkim modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich, budowa ulicy Reymonta na odcinku od ul Szpitalnej do Krzywólki oraz remont ul. Piaskowej od Sejneńskiej do granic administracyjnych Suwałk.

Edycja „Polskiego Ładu” poświęcona ponownie ulicom w strefach poprzemysłowych to projekt wart ponad 71 mln zł. Miasto Suwałki chce wybudować nowe drogi zarówno po jednej jak i drugiej stronie torów kolejowych. To chociażby ulica łącząca Leśną z Hubala i Raczkowską czy Wojska Polskiego z Dubowo.

 Przypomnę tylko, że już teraz trwa inwestycja, która jest możliwa dzięki dotacji z piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” warta ponad  42 mln zł. Dzięki inwestycji poprawi się stan już istniejących ulic ale również powstaną zupełnie nowe odcinki dróg otwierając nowe tereny inwestycyjne na południu Suwałk – podsumowuje Prezydent Suwałk.