Duża inwestycja w suwalskim PGO

Duża inwestycja w suwalskim PGO

Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach powstaje warta blisko 30 mln zł instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych. Blisko 15,5 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

– Inwestycja powstaje w związku z narzuconymi przez Komisję Europejską poziomami segregacji dla naszego kraju. Bez nowoczesnej linii sortowniczej nie byłoby możliwe by to osiągnąć. Dlatego też od kilku lat Miasto Suwałki oraz spółka PGO przygotowywało do realizacji ten projekt – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Cieszę się, że taka nowoczesna instalacja powstaje w Suwałkach. Dzięki temu mniej odpadów trafi na wysypisko- dodaje Prezydent Suwałk.

Budowa została dofinansowana środkami z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Projekt zakłada:

  • budowę nowej hali o powierzchni 1.210,55 m2,
  • zamontowanie w hali linii sortowniczej o wydajności przetwarzania 5.000 Mg/rok odpadów selektywnie dostarczanych do zakładu, na 1 zmianę,

Planowa linia sortownicza będzie wyposażona m.in. w następujące urządzenia techniczne: rozrywarkę do worków, sito bębnowe, które będzie wydzielać 3 frakcje odpadów, dwa separatory żelaza, separator optopneumatyczny służący do podziału np. podział butelek PET według kolorów, kabinę sortowania surowca płaskiego, np. karton, papier, folia, prasę hydrauliczną do belowania surowców wtórnych.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano również zakup dwóch ładowarek teleskopowych do obsługi instalacji.

Top