Druhna Krystyna

Druhna Krystyna

19 listopada minęła setna rocznica urodzin druhny Marii Krystyny Kapuścińskiej, legendarnej harcerki, komendantki suwalskiego hufca ZHP, łączniczki, uczestniczki Powstania Warszawskiego, uhonorowanej tytułem Zasłużonej dla Miasta Suwałk.

Z tej okazji Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej suwalskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, we współpracy z córką hm M. K. Kapuścińskiej, Ireną Zarachowicz oraz harcerzami z 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Burza zorganizowała wieczór wspomnień, na którym zaprezentowany został film przypominający harcerską biografię druhny Krystyny, którą wspominają znajomi: Grażyna Serafin, Irena Zarachowicz, Mieczysław Jurewicz i Franciszek Łupiński.

Więcej na www.digi.bpsuwalki.pl

W czasie spotkania sympatycy harcerstwa oraz starsi i młodsi harcerze Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach z 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Burza oraz Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Batalionu „Wigry” snuli wspomnienia i śpiewali harcerskie piosenki.
Maria Krystyna Kapuścińska – córka Zygmunta Rylskiego i Janiny z Maliszewskich, ur. 19.11.1921 r. w Warszawie – zm. 24.09.2005 r. w Suwałkach.
Do harcerstwa wstąpiła w 1934 r. w Prywatnym Gimnazjum Kupieckim w Jarosławiu. We wrześniu 1939 r. przeniosła się z rodzicami z Dubna na Wołyniu do Warszawy, gdzie działała w konspiracji jako kolporterka w Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego była sanitariuszką na Powiślu i Czerniakowie. Po upadku powstania wstąpiła w szeregi Wojska Polskiego i do końca wojny pracowała jako sanitariuszka w szpitalu ewakuacyjnym. W 1945 r. po zdemobilizowaniu przyjechała do Suwałk. W latach 1946-1961 pracowała jako nauczycielka w wielu szkołach na terenie Suwalszczyzny. W latach 1972-1978 była kierowniczką Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Suwałkach. Obok pracy zawodowej nieprzerwanie prowadziła aktywną działalność społeczną jako harcmistrz. Była m.in. drużynową, szczepową w Szkole Podstawowej nr 1 w Suwałkach, komendantką Hufca i Chorągwi, i już na emeryturze instruktorką i komendantką Harcerskiego Kręgu Seniorów im. Batalionu „Wigry”. W latach 60. była szefem Chorągwianego Sztabu Nieobozowej Akcji Letniej. A następnie w latach 70 i 80-tych – pionierem i przez 10 lat kierownikiem akcji na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami „Nieprzetarty szlak”. Wielokrotnie odznaczana za działalność społeczną i zawodową, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 r. została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”.

Top