Doroczne spotkanie Związku Głuchych

Doroczne spotkanie Związku Głuchych

Każdego roku w ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. W przeddzień tego święta, czyli 24 września członkowie suwalskiego Koła PZG oraz osoby zaprzyjaźnione i wspierające wzięły udział w okolicznościowym spotkaniu. Miało ono charakter integracyjnego spotkania, ale także przyjęło formę wymiany informacji i porad.

W imieniu Zarządu Koła PZG w Suwałkach prezes Wiesława Dzienis oraz sekretarz Grzegorz Roszkowski podziękowali władzom miejskim i zaprzyjaźnionym instytucjom za okazaną pomoc i życzyli dalszej dobrej współpracy w najbliższych latach. Kontynuacje takiej współpracy zadeklarowali uczestniczący w spotkaniu Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej.

Podczas spotkani rozmawiano o wielu sprawach dotyczących głównie dostępu do rehabilitacji oraz barier, które pomimo licznie podejmowanych działań nadal funkcjonują. Najczęściej są to trudności w korzystaniu z usług leczniczych, czy też problemy z obsługą administracyjną w instytucjach. Wskazano także na konieczność poprawy stanu barierek ochronnych i schodów w siedzibie przy ul. Szkolnej, na co Związek nie ma środków.

Poza tym wyrażono satysfakcję ze środków, które przekazuje PFRON, Wojewoda Podlaski oraz Miasto Suwałki. Przypomniano również jaka pomoc jest możliwa do uzyskania przez podopiecznych w Suwałkach, którą świadczy działające tu Koło PZG.

W ramach krajowych obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego sekretarz suwalskiego Koła PZG Grzegorz Roszkowski otrzymał srebrną odznakę PZG za 30-letnią pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością słuchu.

Kontakt z przedstawicielami PZG w Suwałkach możliwy jest w siedzibie Koła przy ul. Szkolnej 7 w Suwałkach oraz pod telefonem: 87 566-24-98 i 856-534-620 i e-mailem: suwalkipzg@6neostrada.pl

Celem święta Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego jest zwrócenie uwagi na problemy tej grupy osób z niepełnosprawnością oraz wskazanie na ich prawa oraz przybliżenie osiągnięć w zakresie procesu leczenia i rehabilitacji. Według szacunkowych danych liczba osób głuchych w Polsce to około pół miliona.

Top