Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

W Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach odbyła się konferencja prasowa z udziałem szefa WCR ppłk Jarosława Kowalewskiego i płk Krzysztofa Świderskiego dowódcy 14. Pułku Przeciwpancernego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Tematem spotkania była dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.

Szef WCR ppłk Jarosław Kowalewski poinformował, że nowa forma służby wojskowej cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 6 czerwca zgłosiło się kilkuset kandydatów. Codziennie swój akces zgłasza kilka, kilkadziesiąt osób. 30% ochotników to kobiety.

Kandydat do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie ochotnik będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany); będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4 560 zł, ale także: – prawo do urlopu wypoczynkowego, – możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), – prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym).

Płk Krzysztof Świderski dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach ogłosił, że suwalska jednostka w październiku rozpocznie szkolenie podstawowe kandydatów do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będą to podstawy żołnierskiego rzemiosła: zapoznanie się z regulaminami, podstawami działania pojedynczego żołnierza, zachowania, zajęcia z strzelania. Szkolenie podstawowe kończy się przysięgą wojskową. Natomiast już 12 września w 14. Pułku Przeciwpancernym rozpocznie się 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne kandydatów na żołnierzy (po szkoleniu podstawowym) do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będą to szkolenia na miejscu, ale także kursy np. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu czy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Rozpoczęcie szkoleń w suwalskiej jednostce jest wyzwaniem zarówno dla jej dowództwa, jak i żołnierzy.

Po konferencji prasowej, na placu przed budynkiem Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk J. Kowalewski wręczył pierwszej grupie kandydatów do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej decyzje o powołaniu na specjalistyczne szkolenia do 14. Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Top