O szkodliwości palenia papierosów i o karach za nieprzestrzeganie zakazu palenia przez nieletnich, rozmawiali  z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przedstawiciele sanepidu i policji a także komendant Straży Miejskiej Grzegorz Kosiński.

W dymie tytoniowym występuje ponad 4 tysiące substancji działających na organizm. Wiele z nich ma właściwości szkodliwe, toksyczne, rakotwórcze i teratogenne (powodujące wady w rozwoju płodu). Dym tytoniowy szkodzi nie tylko palaczowi, ale również osobom w jego otoczeniu (tzw. palenie bierne)

Młodzież nie zdaje sobie często sprawy, że palenie papierosów jest przejawem  demoralizacji u nieletnich. Policja może ukarać taka osobę upomnieniem, skierować wniosek do sądu rodzinnego. Sąd może ustanowić kuratora sądowego, a w wyjątkowych przypadkach skierować nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Decyzją suwalskich radnych ustanowiono przy ZST strefę wolną od dymu tytoniowego. Obejmuje ona część ul. Sejneńskiej, skwer im. A. Kujałowicz, ul. Szkolną.  W wyznaczonym obszarze umieszczono tabliczki informujące o obowiązującym zakazie palenia wyrobów tytoniowych, papierosów. Za złamanie zakazu można otrzymać pouczenie, ale też mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Zakaz dotyczy wszystkich, nie tylko uczniów szkół. Komendant Grzegorz Kosiński przypomniał, że patrol Straży Miejskiej  praktycznie codziennie odwiedza to miejsce i dyscyplinuje młodych ludzi. Czasami wystawia oni mandaty, ale najczęściej poucza uczniów działając prewencyjnie. Komendant przypomniał też o 42 kamerach miejskiego monitoringu, które rejestrują przypadki niewłaściwego zachowania młodzieży.