„Dialog pokoleń” po raz dziesiąty

„Dialog pokoleń” po raz dziesiąty

Na „Dialog pokoleń” składają się trzy działania. W Starostwie Powiatowym Suwałkach 25 lipca rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Język wśród ludzi – człowiek w języku”.  Przewidziano też  IV Dyktando Dialogu Pokoleń, które odbędzie się 27 lipca. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Natomiast tegoroczne wakacyjne warsztaty językowe odbywają się w Zespole Szkół CKR im. W. Witosa, a uczestniczą w nim uczniowie tej szkoły oraz Zespołu Szkół Technicznych oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Młodzież ma za zadanie prowadzić wśród najstarszych mieszkańców Suwalszczyzny  wywiady których tegorocznym tematem przewodnim są cechy osobowe.

– Idea warsztatów językowych jest bardzo ciekawa, bo łączymy pracę naukowców – językoznawców dialektologów i zapał młodzieży. Bez młodych ludzi nie udało by się nam uratować tych resztek gwary, która jeszcze pozostała w języku najstarszych mieszkańców wsi, a to są ich  babcie, dziadkowie, pradziadkowie, sąsiedzi. Uczniowie bardzo chętnie  przeprowadzają z nimi wywiady pod kierunkiem nauczycieli, którzy to koordynują. Dzięki tym zebranym materiałom, my językoznawcy  badamy tendencje, zmiany językowe – powiedziała Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska Prezes Towarzystwa Kultury Języka

 

Ponieważ projekt startował 10 lat temu w Suwałkach, jego jubileusz 10-lecia obchodzony jest tym samym miejscu. W ciągu tych  lat  w prowadzonych badaniach brało udział kilka szkół z Suwalszczyzny, dzięki czemu udało się wydać cztery pozycje książkowe zawierające ocalone słowa i ich naukowy opis oraz wywiady z mieszkańcami Suwałk i okolic na temat dawnych zwyczajów, potraw regionalnych i wspomnień z przeszłości.

Wydarzenia w Suwałkach  organizowane są w  ramach projektu „Dialog pokoleń” stanowiącego część programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Działania honorowym patronatem objął Starosta Suwalski Witold Kowalewski

Organizatorzy:

Towarzystwo Kultury Języka

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego,

Starostwo Powiatowe w Suwałkach,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Fundacja Języka Polskiego

Top