22 września w auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika odbyła się konferencja pod hasłem „Bezpieczeństwo Obywateli priorytetem działań BRD” dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu suwalskiego.

Spotkanie rozpoczął dyrektor WORD Grzegorz Wilczyński informując o okolicznościach organizacji debaty społecznej oraz działaniach w ramach jubileuszu 25-lecia funkcjonowania Ośrodka. Ponadto podziękował wszystkim partnerom i firmom współpracującym, którym przekazane zostały okolicznościowe grawertony.

Następnie miały miejsce wystąpienia prelegentów. O bezpieczeństwie ruchu drogowego  jako ważnym elemencie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli oraz o krajowej mapie zagrożeń mówił poseł Jarosław Zieliński. Na temat dbałości o bezpieczeństwo w miastach głos zabierał zastępca prezydenta Grzegorz Krysa. Zakres działań Komendy Miejskiej Policji służących poprawie szeroko rozumianego bezpieczeństwa przybliżył komendant Miejski Policji inspektor Bartosz Lorenc. Do skali wykorzystania dronów wspomagających system bezpieczeństwa nawiązał specjalista z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku komisarz Rafał Sokólski. O ratownictwie drogowym jako istotnym elemencie BRD wspomniał kierownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach Bogdan Bezdziecki. Przedmiotem wystąpienia była ponadto edukacja komunikacyjna o której wspomniała dyrektor Oddziału Kuratorium Oświaty w Suwałkach Bożena Obuchowska. Podnoszona była również kwestia kompetencji w transporcie drogowym za sprawą prezesa Polskiego Klastra Edukacyjnego Witolda Wiśniewskiego. Na zakończenie debaty przybliżony został zakres współpracy WORD z Ośrodkami Szkolenia Kierowców o czym wspomniała egzaminator Koordynujący Justyna Siłkowska.

W konferencji uczestniczyli ponadto przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji związanych z kształceniem i wychowaniem w mieście i rejonie. Przedsięwzięcie zorganizowano pod honorowym patronatem posła J. Zielińskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. Z ramienia suwalskiego samorządu w spotkaniu uczestniczył zastępca prezydenta Suwałk G. Krysa oraz Zdzisław Przełomiec przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi B. Bezdzieckim, Tadeuszem Czerwieckim i Grzegorzem Roszkowskim.