W sali konferencyjnej suwalskiego aquaparku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zorganizowali debatę społeczną z mieszkańcami miasta, dotyczącą bezpieczeństwa rowerzystów. Do współrealizacji przedsięwzięcia zaprosili przedstawicieli Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach. Celem spotkania było poznanie oczekiwań społecznych, dotyczących tematu spotkania oraz zagrożeń, związanych ze zwiększającą się liczbą rowerzystów w naszym mieście, a także wypracowanie rozwiązań na zminimalizowanie zdarzeń z udziałem tych uczestników ruchu drogowego.

Po rozpoczęciu spotkania I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji zaprezentował jednostkę oraz omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rowerzystów.

Następnie egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przedstawił przepisy, dotyczące rowerzystów oraz omówił zasady zdobywania uprawnień dla osób, chcących poruszać się jednośladami. Kolejny prelegent- oficer rowerowy z Zarządu Dróg i Zieleni przedstawił infrastrukturę i rozwój ścieżek rowerowych w Suwałkach. Ponadto dzielnicowi znakowali rowery oraz udzielali porad, dotyczących zabezpieczenia jednośladu przed kradzieżą.

Po tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja- debata, gdzie głos zabierali zebrani mieszkańcy. Policjanci oraz zaproszeni goście z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiadali na zadawane pytania oraz zachęcali mieszkańców do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wszystkie uwagi, które padły w trakcie debaty, leżące w kompetencjach  Policji, zostały zanotowane przez mundurowych i będą wykorzystane w dalszych działaniach.

Na koniec spotkania mieszkańcy wypełnili ankiety, związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania.

Źródło: strona internetowa KM Policji w Suwałkach