Co ze skrzyżowaniem na Osiedlu Północ?

Co ze skrzyżowaniem na Osiedlu Północ?

Do redakcji „DwuTygodnika Suwalskiego” wpłynęło zapytanie od mieszkańców Suwałk zaniepokojonych sytuacją na Osiedlu Północ, gdzie zakończyła się przebudowa skrzyżowania ul. A. Wierusza-Kowalskiego z ul. gen. K. Pułaskiego:

Kiedy skrzyżowanie to zostanie wreszcie w pełni przejezdne? Dlaczego tak długo trwa odbiór robót? Ta tymczasowa organizacja ruchu trwa i jest niebezpiecznie, mało widać przejście dla pieszych i pełno różnych oznakowań, tak że nie wiadomo o co chodzi. O nieszczęście nietrudno, jak chociażby niedawne potrącenie pieszego w tym miejscu.

Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach:

W obecnej chwili zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem trwa procedura odbiorowa związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przebudowanego skrzyżowania ul. gen. Kazimierza Pułaskiego z ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego (taka sama jak na ul. 100-lecia Niepodległości), w związku tym nie jestem w stanie podać dokładnej daty pełnego otwarcia do ruchu skrzyżowania.

16 listopada o godzinie 10 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. gen. K. Pułaskiego z ul. A. Wierusza-Kowalskiego, w ramach której:

• uruchomiony został stałoczasowy program sygnalizacji świetlnej (kolorowy, światła zmieniają się w stałych odstępach czasu),

• dopuszczono do ruchu dwa pasy na wprost na obu wlotach ul. gen. K. Pułaskiego,

• na przebudowanych odcinkach ulic gen. K. Pułaskiego i ul. A. Wierusza-Kowalskiego w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania,

• w dalszym ciągu nie ma możliwości skrętu w lewo z ul. gen. K. Pułaskiego w ul. A. Wierusza-Kowalskiego oraz skrętu w lewo z ul. A. Wierusza-Kowalskiego w ul. gen. K. Pułaskiego.

Zwracam się z prośbą do pieszych i kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych oraz o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Top