Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 5 listopada podczas prac poszukiwawczych  terenie Puszczy Augustowskiej, w lesie przy drodze prowadzącej ze wsi Rygol w kierunku granicy z Republiką Białoruś przeszukano miejsce oznaczone zniszczonym, drewnianym krzyżem. Miejsce to zostało wskazane wcześniej przez leśników. Na bardzo niewielkiej głębokości znaleziono w nim szczątki dwóch osób. Z pierwszych oględzin tych szczątków wynika, że jedna z osób, która została pochowana jako pierwsza, miała owinięty długi drut wokół lewej nogi, na wysokości kostki. Zarówno ta okoliczność, jak i układ szczątków pozwalają przypuszczać, że osoba ta została wciągnięta do jamy grobowej przy pomocy ww. drutu. Druga osoba miała nogi owinięte kablem, a także uszkodzoną czaszkę. Odnalezione szczątki zostaną poddane szczegółowym oględzinom, zostanie też pobrany z nich materiał DNA, który następnie trafi do Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów w celu dokonania identyfikacji.  W trakcie prac poszukiwawczych prowadzonych w dniach 5 i 6 listopada przeszukano łącznie pięć miejsc wskazanych przez leśników oraz biegłego z zakresu kartografii, jednak wyniki poszukiwań w pozostałych czterech miejscach nie przyniosły efektów.