Czwarta edycja Majówki Społecznej

Czwarta edycja Majówki Społecznej

Po trzyletniej przerwie odbyła się Majówka Społeczna. Pomimo deszczowej pogody na bulwarach przy Galerii Stara Łaźnia zgromadzili się mieszkańcy zainteresowani działalności organizacji pożytku publicznego. Wydarzenie zorganizowano się po raz czwarty i połączono z obchodami Roku Marii Konopnickiej, który obchodzony jest w kraju i w rodzinnym mieście słynnej pisarki i poetki w 180 rocznicę urodzin, która przypada 23 maja.

Swoje stoiska wystawili m.in.: Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo”, Hufiec ZHP Suwałki im. T. Lutostańskiego, Koło Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Centrum Aktywności PRYZMAT, Stowarzyszenie społeczno-artystyczne „Nie Po Drodze”, Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej”, Fundacja EGO i Stowarzyszenie Komitywa i Suwalski Klub Seniora Chopina 6a.

Przedstawiciele organizacji chętnie opowiadali o prowadzonej działalności oraz prezentowali wytwory z gliny, tkaniny i papieru, które powstają z udziałem uzdolnionych członków stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i związków. Jak zawsze była też okazja do prezentacji dokonań suwalskich organizacji, promocji ciekawych inicjatyw i integracji.

Miały miejsce także koncerty i spektakle. Klub Seniora Chopina 6a pod wodzą Małgorzaty Makowskiej (harmonia pedałowa) zaprezentował interesujący  koncert, zaś Stowarzyszenie HORYZONT montaż słowno-muzyczny poświęcony M. Konopnickiej.

W uroczystości udział wzięli Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej, radna Anna Ruszewska oraz Agnieszka Szyszko, kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego. Do idei organizacji majówki nawiązał Prezydent Cz. Renkiewicz:

– Wymyśliliśmy takie przedsięwzięcie, które pozwalać będzie na promocję dobrych rzeczy, które dzieją się z udziałem naszych organizacji. A jest ich około 200 i zajmują się sportem i kulturą, prowadzą świetlice środowiskowe oraz pomagają chorym i niepełnosprawnym. Organizacje pozarządowe uzupełniają pracę naszego samorządu i za to im dziękujemy.

Organizacje pozarządowe są ważnym dla samorządu terytorialnego partnerem w tworzeniu życia publicznego i kształtowaniu postaw prospołecznych. W 2021 r. Miasto przekazało im dotację celową w wysokości ponad 3,2 mln zł. Kwota ta została zwiększona środkami własnymi oraz pozyskanymi z innych źródeł w wysokości ponad 1,8 mln zł oraz wkładem pozafinansowym w wysokości ponad 330 tys. zł. W Suwałkach działa prawie 200 organizacji, w większości o zasięgu lokalnym. Praktycznie nie ma dziedziny życia, w którą NGO nie włączałyby się ze swoimi inicjatywami. I tak: wspierają one osoby chore i samotne, zagospodarowują wolny czas dzieciom, pomagają w rozwijaniu talentów i zainteresowań młodzieży i seniorów oraz organizują wydarzenia kulturalne oraz sportowe a także organizują akcje charytatywne.

Top