Cztery lata SKM

Cztery lata SKM

Przed czterema laty, 1 września 2018 uruchomiono program działań zmierzający do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk, pod nazwą Suwalska Karta Mieszkańca. Wprowadziła ona szereg ulg o wysokości zależnej od rodzaju przyznanej karty. Co dzięki niej zyskali suwalczanie?

Pierwsza SKM (2018-2021)

„Suwalska Karta Mieszkańca” to kompleksowy program zmierzający do polepszenia warunków życia mieszkańców miasta poprzez zwiększenie im dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez suwalski samorząd. Od startu programu zachodziły w nim poważne zmiany. Termin ważności Suwalskich Kart Mieszkańca został wydłużony z dwóch do czterech lat, przy jednoczesnym przyznaniu seniorom kart bezterminowo. Dodatkowo w katalogu uprawnionych do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca ujęto osoby, które korzystają z tzw. ulgi „Bez PIT dla młodych”. Również podmiotom zewnętrznym dano możliwość włączenia się do tego Programu i zgłaszania swoich ofert i pomysłów, stając się jednocześnie partnerem Programu.

Od początku realizacji Programu do 28 października 2021 r. przyjęto w sumie 16 382 wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca dla 34 148 mieszkańców. Roczny koszt funkcjonowania Suwalskiej Karty Mieszkańca w 2021 r. wyniósł szacunkowo ok. 2,6 mln zł. Najczęściej korzystano z bezpłatnych przejazdów dzieci, młodzieży i studentów (łącznie udzielono ulg na kwotę ok. 1,15 mln zł) oraz ulg przy wejściach na obiekty OSiR (ulgi na ok.336 tys. zł)). Suwalczanie często w 2021 r. korzystali z ulg przy przyjęciach dzieci do suwalskich przedszkoli (ogółem ok. 650 tys. zł ulg) i żłobka miejskiego (ulgi warte ok. 96 tys. zł).

Druga (obecna) SKM (od października 2021 r.)

W październiku 2021 r. wprowadzono nową Suwalską Kartę Mieszkańca. Bez względu na jej rodzaj karty mają jeden kolor. Od tej pory karty są oznakowane literowo, a nie jak było do tej pory przy pomocy różnych kolorów kart.

– Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które posiadają „stare” SKM-ki. Nie ma obowiązku ich wymiany na nowe karty, chyba że nadrukowana na niej data na to wskazuje – informuje Dorota Szczęsna naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Wydane karty nie mają także nadrukowanej daty ważności, gdyż jest ona zapisana jedynie w warstwie elektronicznej karty, co powoduje, że po upływie daty ważności nie będzie wymagany wydruk nowej karty – nastąpi jedynie przedłużenie ważności w systemie, który został zakupiony do obsługi programu „Suwalska Karta Mieszkańca”. Nowa karta będzie drukowana w przypadku zmiany wizerunku właściciela karty – są one wydawane na cztery lata i np. w przypadku dzieci zdjęcie widniejące na karcie może po tym okresie nie odpowiadać aktualnemu wizerunkowi właściciela. Dodatkowo wprowadzono możliwość posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca w formie aplikacji mobilnej – to mieszkaniec decyduje, jaką formę karty (plastikową czy aplikację na telefon) chce posiadać – przy czym możliwe jest posiadanie obu form jednocześnie. Na potrzeby Programu stworzono stronę internetową https://skm.suwalki.eu, poprzez którą można np. złożyć wniosek o wydanie karty, jak również sprawdzić datę jej ważności. Od 29 października 2021 r. do 15 września tego roku wydano łącznie 19 053 nowych kart, w tym 730 obywatelom Ukrainy. Przypomnijmy, że starych kart wydano 34 148, przy czym część z nich jest jeszcze ważna do 2024 r.

Na stronie internetowej zaprezentowano wszystkich partnerów Suwalskiej Karty Mieszkańca z informacją o rodzaju i wysokości udzielanej ulg. PARTNERZY Suwalskiej Karty Mieszkańca: „RAMAN” SKLEP ROWEROWY Andrzej Radzewicz, 3 FILM usługi filmowe, AUDIOFON, AUTO – NAPRAWA Jerzy Zyskowski, AUTO LAND POLSKA S.A. części samochodowe, AVAILO Sp. z o.o. usługi prawne, CINEMA LUMIERE, FIRST COMPUTER Jacek Kamiński, Gabinet Rehabilitacji FIZJOCENTRUM Anna Jańczuk, HURTOWNIA OBUWIA „ALP” obuwie (DH ALFA), KRAM Sp. z o.o., MAJSTER, Melius Centrum Rehabilitacji Mazur, Terlecki Spółka Jawna GROTA SOLNA, Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o., MOVEMENT ARENA SUWAŁKI SP.J., Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., PHT „WIECH” Wiesław Guba, PPUH „LUDWIK” Jan Szymczyk, PROGRESJO Andrzej Sokołow Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego, Przedszkole Niepubliczne „KOSZAŁKOWO” w Suwałkach, Recman Sp. z o.o., SAN STUDIO, S-COMP Marcin Jaworowski, Sklep ORYS, SOCATOTS SUWAŁKI Iwona Ruszewska, USŁUGI PROJEKTOWE Leszek Pudlis, VISION EXPRESS SUWAŁKI, WIGRY SUWAŁKI S.A., XL-KA Moda Wielka, ZSB „CAL” Sp. j.

Top