Czepkowanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. 43 studentów drugiego roku pielęgniarstwa (w tym 9 mężczyzn) zostało symbolicznie wprowadzonych do zawodu.

Studenci złożyli przysięgę, w której zobowiązali się sumiennego wykonywania i pogłębiania wiedzy, przede wszystkim pielęgniarskiej. Wszyscy przywdziali też biały czepek, który jest symbolem zdobycia podstawowych umiejętności i wiedzy dotyczącej pielęgnowania ludzi. Życzenia przekazał im m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Kierunek pielęgniarstwo na suwalskim PWSZ został utworzony w 2005 roku. Państwowa Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła poziom kształcenia na tym kierunku. Chętnych do studiowania pielęgniarstwa jest coraz więcej. Gorzej z pracą dla nich. Niestety wielu absolwentów studiów pielęgniarskich, również z Suwałk, w poszukiwaniu pracy musi wyjeżdżać za granicę.IMG_0028(3)