Cymelia z bibliotecznej szafy

Cymelia z bibliotecznej szafy

Suwalska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej uruchomiła na stronie internetowej dostęp do swoich najcenniejszych zbiorów. Pod adresem http://digi.bpsuwalki.pl/cymelia-i-okruchy-pamieci/znaleźć można opracowania: „Cymelia ze starej szafy” oraz „Okruchy pamięci” czyli opowieści, które powstały na podstawie zdjęć i fragmentów wspomnień ich właścicieli, czasem potomków bohaterów tych fotografii. Są formą utrwalenia opowieści świadków historii, które zostały zarejestrowane w Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej suwalskiej biblioteki.

Wśród cymeliów suwalskiej książnicy znajdują się publikacje piśmiennicze od XVII wieku do 1945 r. Znaczna część tego księgozbioru znalazła się w zasobach Biblioteki dzięki darom indywidualnych ofiarodawców, jak również zakupom antykwarycznym i aukcyjnym. Cymelia znajdują się w Czytelni (budynek Biblioteki przy ul. E. Plater 33A, pierwsze piętro), są sukcesywnie digitalizowane i udostępniane w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Od lat suwalscy bibliotekarze gromadzą też pierwsze wydania utworów Marii Konopnickiej oraz materiały związane z osobą patronki Biblioteki. Starają się także pozyskiwać najwartościowsze wydawnictwa o charakterze regionalnym, zarówno te ukazujące się obecnie, jak również starsze wydania regionaliów. Aktualnie zbiory z tzw. „starej szafy” to ok. 500 pozycji inwentarzowych oznaczonych sygnaturą G.Z. (Gabinet Zbiorów). Informacje o nich dostępne są w elektronicznym Katalogu Biblioteki. Na stronie www.digi.bpsuwalki.pl opublikowano opracowania dotyczące m.in.:

– edyktu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 1801 r. zabraniającego przyjmowania do zgromadzeń zakonnych osób zbyt młodych. Do zbiorów suwalskiej książnicy zakupiono go w 1987 r.;

– mowy na pogrzebie ś.p. Ignacego Czyżewskiego, którą zakupiono do zbiorów suwalskiej Biblioteki w 1994 r.;

– wydanej w 1925 r. książki „Z pamiętników Soplicy” Henryka Rzewuskiego, która do suwalskiej książnicy trafiła ze zbiorów biblioteki suwalskiego oddziału Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich;

– wydanej w 1836 r. książki „Historya narodu polskiego” Adama Naruszewicza, która niedawno została poddana kompleksowym pracom konserwatorskim;

– „Gazety Suwalskiej” – czasopismo ukazywało się w latach 1954-56.

„Okruchy pamięci” to chwile utrwalone na starych fotografiach. Gdy te okruchy trafiają do suwalskiej Cyfrowej Biblioteki Pamięci – okazuje się, że zwykłe losy są częścią wielkiej historii, którą tworzą również mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny. Trudno w kilku slajdach zamknąć ludzkie życie. Trudno odszukać w pamięci miejsca, zdarzenia, historie. Pożółkły fragment listu w zniszczonej kopercie, stary album, metalowe pudełko… Czasem dedykacja na odwrocie zdjęcia, wszystko zamknięte w małym kadrze – fotografii. Tyle zazwyczaj pozostaje. Te okruchy pamięci składają się na historię naszej „Małej Ojczyzny”.

Top