Drugi dzień wspólnych ćwiczeń dowódczo – sztabowych z zakresu reagowania kryzysowego „SAREX-24” odbył się w Suwałkach. Funkcjonariusze w innej scenerii i przy innych założeniach również sprawdzali swoją gotowość. Wczorajszy scenariusz zakładał awarię i katastrofę helikoptera oraz prowadzenia przez służby akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
Wczoraj w Suwałkach podlascy policjanci wzięli udział w drugiej części ćwiczeń dowódczo-sztabowych z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem „SAREX-24”. Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie Policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci awaryjnego lądowania statku powietrznego oraz prowadzenia przez służby akcji poszukiwawczo- ratowniczych na obszarze morskim i lądowym. Ćwiczenia potrwają do piątku 24 maja 2024 roku, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmą obszar innych województw.

Trudna sytuacja za wschodnią granicą, wymaga od wielu służb ciągłej gotowości oraz podnoszenia umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia odbywać się będą w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe będzie wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

źródło: www.suwalki.policja.pl