Szkolenie „Cudze sadzicie…” – aspekty prawne i przyrodnicze ochrony zadrzewień w Polsce. 13 października (wtorek), godz. 12.30, sala 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach .
Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Cudze sadzicie…”, poświęcone m.in. aspektom prawnym dotyczącym ochrony zadrzewień, a w szczególności zasad usuwania drzew z zadrzewień przydomowych i śródpolnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z obecnym stanem prawnym, który obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dla uatrakcyjnienia zajęć, w trakcie ich trwania przewidywany jest pokaz trójwymiarowych obrazów przedstawiających drzewa i ich elementy (liście, pnie, konary). W programie przewidziana jest również wizyta studyjna na teren CH „Plaza” – miejscu wprowadzenia przez nas zadrzewień w ramach realizowanego projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków północno – wschodniej Polski”.

Przebieg szkolenia:

12:30 – 13:15 – szkolenie i pokaz obrazów 3D,

13:15 – 14:00 – przerwa obiadowa,

14:00 – 15:00 – wizyta studyjna w CH Plaza i powrót.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Wojciech Kamiński – pracownik Wigierskiego Parku Narodowego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy.

Liczba miejsc ograniczona!!! Wystarczy zadzwonić i zgłosić swoją obecność:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
tel. 87 565 02 58, kom. 600 435 144, 791 049 691

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu dofinansowywanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.