Rząd przedstawił Krajowy Program Kolejowy określający, które inwestycje szynowe będą finansowane z Unii Europejskiej. Wśród projektów przewidzianych do finansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) znalazła się modernizacja trasy kolejowej E-75 Rail Baltica na odcinku Białystok- Suwałki- Trakiszki, którą oszacowano na 2,5 mld zł. Ten projekt znalazł się na liście rezerwowej. „ Gazeta Wyborcza” z 16. lipca napisała, że : „ Możliwe będzie przesunięcie poszczególnych projektów między listą rezerwową a listą podstawową. I to z zastrzeżeniem, że da się przesunąć do realizacji jedynie inwestycje ze szczytu listy rezerwowej…” Projekt modernizacji trasy kolejowej Białystok- Suwałki- Trakiszki znajduje się na 144 pozycji listy ( trzecie miejsce od końca), a lista podstawowa obejmuje 112 projektów.

Na liście podstawowej do modernizacji znalazły się inne odcinki E-75 Rail Baltica:

– Warszawa Rembertów- Tłuszcz ( Sadowne),

– Sadowne- Białystok- wniosek złożony w naborze CEF.

Do 11 sierpnia trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Konsultacje mają charakter otwarty. Zainteresowani mogą przekazywać opinie, stanowiska, uwagi i sugestie do dokumentu. Formularz do zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.