Co z dworcem?

Co z dworcem?

Modernizacja dziewiętnastowiecznego dworca PKP w Suwałkach opóźnia się. Przedstawiciel PKP poinformował „DwuTygodnik Suwalski”, że wciąż trwają prace projektowe, a dopiero w drugiej połowie tego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane na dworcu kolejowym. Przed rokiem inny przedstawiciel PKP w TVP zapowiadał, że w 2021 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. A zatem, w tym roku miały rozpocząć się roboty budowlane przy suwalskim dworcu, a teraz planuje się jedynie ogłosić przetarg na te roboty.

Przed rokiem PKP S.A. podpisało umowę z Pracownią Architektoniczną GPVT na projekt kompleksowej przebudowy budynku suwalskiego dworca przy ul. Kolejowej. W centralnej części w holu utrzymana zostanie część dworcowa, z toaletami, kasami i pomieszczeniami komercyjnymi. We wschodniej części znajdować się mają pomieszczenia Służb Ochrony Kolei. Ma pojawić się wiata nad peronem oraz elektroniczny system informacji. Przewidziano ok. 5-10 stojaków rowerowych, miejsce do ładowania pojazdu elektrycznego oraz miejsca parkingowe według potrzeb. Szacowana wartość przebudowy dworca to co najmniej kilka milionów złotych.

– Obecnie trwają prace projektowe dla dworca w Suwałkach. Na II połowę tego roku planujemy ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – poinformowała Aleksandra Grzelak z Biura Komunikacji PKP S.A.

A zatem nie ma pewności, że zostanie dotrzymany zapowiadany przyszłoroczny termin zakończenia przebudowy suwalskiego dworca. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że prędzej czy później, to jednak dworzec kolejowy zostanie przebudowany. Teraz, najczęściej jest zamknięty „na głucho”, co raczej odstrasza niż zachęca do podróżowania pociągami PKP.

Dworzec PKP archiwumDworzec kolejowy w Suwałkach – zabytkowy budynek jest położony przy liniach kolejowych 39, 40 i 51. Budynek wybudowany w 1899 r. (wg ewidencji zabytków Miasta Suwałki) do obsługi ruchu kolejowego na trasie Olita-Suwałki-Augustów-Grodno. Dworzec w 1939 r. zbombardowali Niemcy. Budynek przetrwał niemalże w niezmienionym kształcie do naszych czasów. Od kilku lat nieużytkowany i niszczeje. Fotografia ze zbiorów Muzeum im. M. Konopnickiej

Top