Modernizacja dziewiętnastowiecznego dworca PKP w Suwałkach wciąż opóźnia się. Już kilkakrotnie pisaliśmy o tym na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”. Przedstawiciele PKP informowali nas już o kilku terminach rozpoczęcia robót budowlanych na dworcu kolejowym. Żaden z nich nie został dotrzymany.

Na suwalskim dworcu kolejowym bez zmian
Kasy biletowe zamknięte od 14 lat. W budynku dworca nie ma toalety. Jest w sąsiednim budynku. Dworcowa poczekalnia to korytarz z dwoma ławkami. Przed kilkoma laty PKP S.A. podpisało umowę z Pracownią Architektoniczną GPVT na projekt kompleksowej przebudowy budynku suwalskiego dworca przy ul. Kolejowej. W centralnej części w holu utrzymana miała być część dworcowa, z toaletami, kasami i pomieszczeniami komercyjnymi. Ma pojawić się wiata nad peronem oraz elektroniczny system informacji. Przewidziano ok. 5-10 stojaków rowerowych, miejsce do ładowania pojazdu elektrycznego oraz miejsca parkingowe. W sąsiedztwie dworca powstać miały nawet ogrody deszczowe. Szacowana wartość tej przebudowy to co najmniej kilka milionów złotych.
– Aktualnie czekamy na wydanie przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku pozwolenia na budowę dla przebudowy dworca w Suwałkach. Uzyskanie tej decyzji pozwoli na wszczęcie postępowania przetargowego na roboty. Planujemy ogłoszenie przetargu na roboty w pierwszym kwartale 2024 roku. Dalsze działania inwestycyjne uzależnione będą od wyników tego postępowania – poinformowała nas Agnieszka Jurewicz z Wydziału Współpracy z Mediami PKP S.A.
W ostatnim czasie niewiele też słychać o budowie drogi kolejowej Rail Baltica łączącej Warszawę przez Suwałki z państwami nadbałtyckimi. Ta budowa miała spowodować wyprowadzenie stacji towarowej z centrum Suwałk na Papiernię. Póki co, na suwalskim dworcu PKP czas jakby się zatrzymał. Na ostatniej sesji suwalskiej Rady Miejskiej prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że 26 stycznia Wojewoda Podlaski wydał pozwolenie na rozpoczęcie remontu suwalskiego dworca.

Dworzec kolejowy w Suwałkach w czasach swojej świetności. Budynek wybudowany w 1899 r. (wg ewidencji zabytków Miasta Suwałki) do obsługi ruchu kolejowego na trasie Olita-Suwałki-Augustów-Grodno. Dworzec w 1939 r. zbombardowali Niemcy. Budynek przetrwał niemalże w niezmienionym kształcie do naszych czasów
Fotografia ze zbiorów Muzeum im. M. Konopnickiej