Co z drogą Białystok-Augustów?

Co z drogą Białystok-Augustów?

Kiedy bezpieczniej i szybciej do Białegostoku

Najprawdopodobniej już za dwa lata suwalczanie będą mieli szybkie i bezpieczne połączenie ze stolicą Polski, dzięki budowanemu szlakowi komunikacyjnemu Via Baltica biegnącemu przez Ełk. A co z drogą nr 8 łączącą północną część województwa podlaskiego z Białymstokiem? Wielu mieszkańców Suwałk i okolic, jak i miejscowości położonych na trasie drogi krajowej nr 8 (Augustów, Sztabin, Suchowola czy Korycin) pokonuje codziennie drogę do Białegostoku przemieszczając się do pracy, szkoły, szpitali lub na uczelnię. Poprawa połączenia drogowego Augustowa z Białymstokiem leży więc nie tylko w interesie Suwałk, ale i całej północnej części województwa podlaskiego.

Pomiary ruchu drogowego z 2020 roku, mówią o tym, że drogą od Białegostoku do Augustowa porusza się najwięcej pojazdów w naszym województwie, nie licząc oczywiście „ekspresówki” z Warszawy do Białegostoku. Dziennie jedzie tędy około 4 500 samochodów ciężarowych. To oznacza, że rocznie jest to ponad 1,5 mln tirów. Oczywistym jest, że samorządy z miejscowości leżących na trasie drogi krajowej nr 8, w tym Suwałk, zabiegają o jej modernizację. Trwa to już ponad sześć lat.

 

Kalendarium starań suwalczan i mieszkańców Suwalszczyzny i Ziemi Augustowskiej o „ekspresówkę” Białystok-Augustów

19 maja 2016 r. – rozporządzeniem Rady Ministrów została uzupełniona sieć autostrad i dróg krajowych o odcinek drogi ekspresowej S16 Ełk (S61)-Knyszyn (S19), który docelowo będzie stanowił połączenie tras Via Carpatia i Via Baltica, co w praktyce oznacza pominięcie w tej sieci drogi Białystok-Augustów.

17 sierpnia 2016 r. – stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zaniepokojenia brakiem planów modernizacji drogi Augustów-Białystok, w którym suwalscy radni stwierdzają, że bardziej racjonalnym wydaje się połączenie tras Via Carpatia i Via Baltica w pobliżu Augustowa poprzez węzeł Raczki. Stanowisko suwalskich radnych otrzymała premier Beata Szydło, podlascy posłowie i senatorowie, Minister Infrastruktury i Budownictwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zainteresowani samorządowcy, media.

19 sierpnia 2021 r. – Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego „Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030”, który nie zakłada modernizacji drogi krajowej nr 8 na odcinku Suwałki-Białystok do standardów „ekspresówki”. O takie rozwiązanie wielokrotnie apelowali samorządowcy m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, oraz burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, a także przedsiębiorcy z regionu. Tożsame stanowisko zaprezentował Podlaski Zespół Parlamentarny, którym kieruje poseł Jarosław Zieliński. W tej sprawie skierowano do Ministerstwa nawet specjalną petycję z kilkoma tysiącami podpisów.

2 września 2021 r. – Rada Miejska w Suwałkach przyjęła stanowisko w sprawie konieczności przebudowy odcinka drogi pomiędzy Białymstokiem i Augustowem oraz włączenia go do Programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

3 września 2021 r. – prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zwrócił się z apelem do instytucji, organizacji, przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych wyżej wymienionego Programu.

20 maja 2022 r. – prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wziął udział w posiedzeniu „Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych” przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. Tematem spotkania gremium była analiza przebiegu drogi łączącej Via Balticę z Via Carpatią.
– Analiza opracowana pod kątem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym dała odpowiedź, że najkorzystniejszym i najlepszym rozwiązaniem będzie rozbudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej drogi krajowej nr 8 – poinformował prezydent Cz. Renkiewicz.
A zatem zdaniem ekspertów droga Białystok-Augustów powinna łączyć Via Balticę z Via Carpatią, za którą przemawiają merytoryczne argumenty w porównaniu z drogą Białystok-Ełk.

10 sierpnia 2022 r. – na spotkaniu w Sztabinie samorządy z północnej części podlaskiego zaapelowali o „ekspresówkę” Białystok-Augustów. Poinformowano, że skierowany został do premiera Mateusza Morawieckiego samorządowy apel w sprawie wyboru koncepcji połączenia planowanych dróg Via Baltica oraz Via Carpatia, które powinno odbyć się poprzez modernizację drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspresowej. Zapewni to dobre skomunikowanie północnej części województwa ze stolicą regionu, ale też i resztą kraju.

Top