Co dalej z Suwalską Orkiestrą Kameralną?

Co dalej z Suwalską Orkiestrą Kameralną?

W Suwalskim Ośrodku Kultury 21 grudnia odbyła się konferencja prasowa poświęcona Suwalskiej Orkiestrze Kameralnej oraz najbliższym planom repertuarowym.

Suwalska Orkiestra Kameralna powstała w lipcu 2007 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki (obecnie SOK) z inicjatywy Grzegorza Bogdana i prezydenta Suwałk Józefa Gajewskiego. Jej pierwszym dyrygentem był suwalczanin Grzegorz Bogdan. Kręgosłupem zespołu w zamyśle twórców, mieli być muzycy z Suwałk bądź pochodzący z miasta i regionu.

Ignacy Ołów,  dyrektor SOK zaczął spotkanie od zdementowania nieprawdziwych informacji krążących w internecie o Suwalskiej Orkiestrze Kameralnej.

– Suwalska Orkiestra Kameralna jest i będzie istnieć. Ja jej nie rozwiązuję, jak to czasami się podaje. Orkiestra wpisana jest w działalność statutową Suwalskiego Ośrodka Kultury, również mam to wpisane w moim kontrakcie dyrektora SOK. Moim zadaniem jest pilnowanie, by orkiestra grała zróżnicowany repertuar, by miała dobry poziom. W Suwalskiej Orkiestrze Kameralnej nie ma muzyków pracujących na etatach. Nie zwalniam też ani muzyków, ani tym bardziej dyrygenta. Obecnemu dyrygentowi Krzysztofowi Jakubowi Kozakiewiczowi kończy się kontrakt i to ja decyduję, czy mam go przedłużyć, czy też nie, to jest moja kompetencja. Jeżeli chodzi o muzyków,  to podpisywaliśmy z nimi umowy zlecenia na konkretne koncerty, czy też  występy. Z powodu braku dyspozycyjności,  była dosyć duża rotacja instrumentalistów. Związana ona była także z granym repertuarem – mówił Ignacy Ołów.

Zaplanowany na 14 stycznia Koncert Suwalskiej Orkiestry Kameralnej będzie ostatnim pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza. W lutym koncert  walentynkowy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej  poprowadzi już nowy dyrygent Cezary Gójski.

– Chcę postawić na poprawę poziomu artystycznego. Odbędzie się to przede wszystkim przez zwiększoną liczba prób. Oprócz tego skupić się chcemy na edukacji szkolnej, czyli zwiększyć ilość audycji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Za cel postawiłem sobie też znaczną poprawę współpracy z tutejszą szkołą muzyczną. To jest mój priorytet, bo sam jestem w niej nauczycielem. Dodatkowo powinniśmy współpracować z grupami artystycznymi Suwalskiego Ośrodka Kultury – mówił Cezary Gójski.

Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Ignacy Ołów mówił, że repertuar Orkiestry powinien być różnorodny. Trzeba grać koncerty muzyki poważnej, artystycznej, opery i operetki, ale też koncerty piosenek Krzysztofa Krawczyka, Anny German czy Zbigniewa Wodeckiego. Orkiestra zagra też na koncercie z okazji  30-lecia „Beciaków”.

Top