Chrońmy dzieci i młodzież

Chrońmy dzieci i młodzież

Zakończyła się zorganizowana po raz pierwszy w naszym mieście kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Partner kampanii Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz koalicjanci: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „Progresjo” w Suwałkach we współpracy z Fundacją „Po drugie” od 1 do 19 listopada uczestniczyli w kampanii, której symbolem była pomarańczowa wstążka.

Pomarańczowe ostrzeżenie

Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania miały właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć zauważać przemoc wobec dzieci i młodzieży. Zaangażowane instytucje w ramach tegorocznej kampanii przygotowały działania edukacyjne i profilaktyczne, których motywem przewodnim było budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Akcja odbyła się on-line, a prelegenci spotykali się z uczniami klas 5-8 wszystkich samorządowych szkół podstawowych.

Przeciwdziałać przemocy

MOPRMOPR jest realizatorem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2017-2021.

– Z przemocą wobec dzieci i młodzieży najczęściej spotykamy się podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”, kiedy doświadczają przemocy ze strony swoich bliskich. Niemniej jednak coraz częściej zgłaszają się do nas rodzice borykający się z problemami dzieci, gdzie zachodzi podejrzenie, że mogą doświadczać przemocy rówieśniczej, trudniejszej do wykrycia. Jeżeli dziecko nam o tym nie powie, powinniśmy zwrócić uwagę na jego zachowanie. Gdy jest zamknięte w sobie, nie chce chodzić do szkoły, wycofuje się z relacji rówieśniczej, jest apatyczne, zamyka się w swoim pokoju, to najprawdopodobniej potrzebuje pomocy oraz wsparcia. Apelujemy do rodziców by zgłaszali się do nas, do Działu Pomocy Kryzysowej MOPR-u, w celu uzyskania porady psychologicznej. Mimo pandemii, ze specjalistą możemy porozmawiać osobiście umawiając się za wizytę (nr telefonu 87 565 28 91) lub też uzyskać poradę telefoniczną – informuje Alicja Romanowska kierownik Działu Pomocy Kryzysowej MOPR.

Wirtualna przemoc

policjaW czasie pandemii przemoc wobec rówieśników z powodu zamknięcia szkół przenosi się w przestrzeń wirtualną do tzw. mediów społecznościowych. Młodzi użytkownicy tych aplikacji powinni pamiętać, że nie są tam anonimowi.

– Zdecydowaliśmy się przystąpić do tej akcji, ponieważ jednym z zadań Policji jest profilaktyka. Cały czas pracujemy z dziećmi i młodzieżą w tym zakresie. Policjanci, profilaktycy z policji, wspólnie z pozostałymi uczestnikami kampanii, prowadzili on-line zajęcia z uczniami. Rozmawiali z nimi, między innymi, o prawach dziecka, godności oraz szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Celem tych spotkań było budowanie świadomych postaw wobec przemocy oraz nauczenie, jak się jej przeciwdziałać. Cyberprzemoc, o której także rozmawiali policyjni profilaktycy, podczas tych spotkań, to w naszych czasach duży problem. Zależy nam, aby jej przeciwdziałać, aby ustrzec uczniów przed jej konsekwencjami, ale też uświadomić młodych ludzi o ich odpowiedzialności – tłumaczy aspirant sztabowy KMP w Suwałkach Wioletta Kwaśniewska.

Cyberprzemoc wśród dzieci to najczęściej obraźliwe komentarze w internecie oraz obraźliwe wiadomości.

Przemoc w pandemii

SP 6Na inne problemy związane z długotrwałą nauką on-line zwraca uwagę pedagog szkolny SP nr 6 Lidia Modrakowska.

– Tak jak wcześniej wagary, obecnie pojawił się problem uczestnictwa w nauczaniu zdalnym. Pedagodzy szkolni kontrolują, czy dzieci wypełniają obowiązek szkolny. Sprawdzana jest szczególnie frekwencję tych uczniów, którzy wcześniej chodzili „w kratkę” do szkoły, wagarowali. Pojawiła się niepokojąca wybiórcza tendencja opuszczania zajęć. Uczeń uczestniczy w zajęciach, a później znika. Dzwonię do rodziców by wyjaśnić co się dzieje. Czasami są to problemy sprzętowe, które staramy się załatwić przez szkołę, ale często uczeń świadomie opuszcza zajęcia. Te interwencje przynoszą poprawę, czasami niestety na krótką metę.

Kolejne zagrożenie, na które zwracają uwagę pedagodzy to brak bezpośrednich relacji rówieśniczych, uspołeczniania uczniów. Brak bezpośrednich kontaktów typu wspólny spacer, gra w piłkę, pójście do kina, czy na plac zabaw, powoduje braki w przestrzeni społecznej, w nawiązywaniu przyjaźni, szczególnie w klasach młodszych. Pojawiają się lęki, depresje, wycofanie. Na pewno dzieci potrzebują pomocy dorosłych: rodziców i pedagogów.

SP 6W klasie 8a SP nr 6 zajęcia na temat bezpieczeństwa prowadzili Anna Niewiadomska KMP Suwałki, pedagog szkolny SP nr 6 Lidia Modrakowska oraz aspirant Paweł Marcówka z KMP Suwałki

Top