Suwalska Fundacja EGO utworzyła Centrum Ochrony, mieszczące się w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 91. Głównym celem działania Centrum jest pomoc dzieciom krzywdzonym – doświadczającym przemocy fizycznej, emocjonalnej a przede wszystkim seksualnej. Specjaliści oferują diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży, jak również wsparcie i edukację dla rodziców i opiekunów. Kontakt z psychologami Centrum możliwy jest również za pośrednictwem komunikatora gg 53988469. Centrum Ochrony Dziecka powstało dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Przypominamy, iż Fundacja EGO prowadzi również Poradnię Rodzinną, w której bezpłatną pomoc uzyskają osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej.