Dzieciom krzywdzonym – doświadczającym przemocy fizycznej, emocjonalnej, a przede wszystkim seksualnej pomaga Centrum Ochrony Dziecka Fundacji EGO, które działa od stycznia tego roku przy ul. T. Noniewicza 91. Centrum powstało dzięki dotacji Miasta Suwałki oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Specjaliści w Centrum oferują diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży, jak również wsparcie i edukację dla rodziców i opiekunów.
W Centrum Ochrony Dziecka przyjmują:
– psycholog dziecięcy – czwartek, od godz. 10.00
– psycholog – poniedziałek, od godz. 16.00
– psychiatra – piątek, od godz 16.00
Kontakt z psychologami Centrum możliwy jest również za pośrednictwem komunikatora gg 53988469.

Fundacja EGO prowadzi również Poradnię Rodzinną, w której bezpłatną pomoc uzyskają osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej. Pomocy udzielają:
– psychoterapeuta – poniedziałek, od godz. 16.00
– pedagog – wtorek, od godz. 16.00
– psychoterapeuta, terapeuta uzależnień – środa, od godz. 16.00
– psycholog ds. młodzieży – środa, od godz. 15.30
– terapeuta rodzinny – czwartek, od godz. 16.00
– psychiatra/psychoterapeta – piątek, od godz. 16.00
– Szkoła dla Rodziców – po zebraniu się grupy rodziców/opiekunów.