Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego zostało laureatem konkursu na najlepsze centrum „it”, organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas rozpoczęcia targów Tour Salon w Poznaniu. Nagrody wręczał Rafał Szmytke, prezes Polskiej
Organizacji Turystycznej. Centrum Informacji Turystycznej WPN zajęło trzecie miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii – informacji czterogwiazdkowych.
Kapituła konkursu oceniała aktywność na rynku lokalnym, oznakowanie dojścia i dojazdu do placówki, wygląd, funkcjonalność i estetykę jej
wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, dni i godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość,
zasięg i kompletność udzielanych informacji oraz zaopatrzenie w materiały informacyjno–promocyjne.
Wigierski Park Narodowy odwiedza rocznie około 110 tysięcy turystów, polskich i zagranicznych. Duża część z nich odwiedza Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem, gdzie otrzymuje fachową informację nie tylko o terenie WPN, ale o całej Suwalszczyźnie.