Jeszcze do końca maja suwalczanie mogą zgłaszać swoje opinie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu nad Czarną Hańczą pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. 24 sierpnia. Na stronie Urzędu Miejskiego opublikowano wizualizacje dwóch koncepcji zagospodarowania tego terenu, które firmy architektoniczne nadesłały na ogłoszony konkurs.

Przypomnijmy, że w Suwałkach przeprowadzono już podobny konkurs związany z obecnym wyglądem Placu Marii Konopnickiej. Wpłynęło wtedy kilka projektów spośród, których suwalczanie wybrali ich zdaniem najlepszy, a następnie został on zrealizowany. Suwalczanie swoje opinie mogą przesyłać na adres konsultacjespoleczne@um.suwalki.pl