Budżet Suwałk na 2022 rok

Budżet Suwałk na 2022 rok

W związku z szalejącą inflacją nadrzędną kwestią było zabezpieczenie w projekcie budżetu środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek miejskich (m.in. ZDiZ, OSiR, żłobek, pracownicy administracji i obsługi jednostek oświatowych czy Urząd Miejski) oraz instytucji kultury. Fundusz płac w każdej jednostce wzrośnie o 10%. O konkretnych wysokościach wzrostu wynagrodzeń wśród pracowników zdecydują dyrektorzy i kierownicy jednostek. Poinformowali o tym prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, skarbnik Miasta Wiesław Stelmach oraz radni Zbigniew Roman De-Mezer – wiceprzewodniczący Klubu „Łączą nas Suwałki” oraz Andrzej Turowski – przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej.

– Przygotowanie budżetu na przyszły rok było procesem długotrwałym, transparentnym i szeroko omawianym. Włączyłem w opracowanie tego projektu wszystkich radnych Rady Miejskiej. Już w czerwcu wystąpiłem do wszystkich kół i ugrupowań zasiadających w Radzie Miejskiej z pisemną prośbą o przygotowanie swoich propozycji i rozwiązań systemowych dla budżetu na przyszły rok. Jest to najtrudniejszy budżet, który przyszło mi w mojej pracy prezydenta przygotować. Wszystko z uwagi na reformę systemu podatkowego w ramach „Polskiego Ładu” – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.
– Rzeczywiście nad tym dokumentem pracowaliśmy wspólnie z wszystkimi klubami i ugrupowaniami – mówili zgodnie radni A. Turowski i Z. R. De-Mezer.
Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz uczestniczył też w konferencji prasowej na temat budżetu na rok 2022 z przedstawicielami ugrupowania Mieszkańcy Suwałk: radnymi Anną Marią Gawlińską i Łukaszem Wojno oraz byłym radnym Sławomirem Sieczkowskim.
– Odsuwamy politykę krajową na bok, a zajmiemy się tym, co jest tu na miejscu. Musimy podjąć wspólne kroki w celu poprawy kondycji finansowej Miasta Suwałki – powiedział Ł. Wojno.
Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące projektu budżetu Suwałk na 2022 rok i porównanie go do projektu budżetu na 2021 r.
W tym porównaniu nie uwzględniono danych dotyczących wydatków na administrację publiczną, ze względu na zmianę zasad kwalifikowania wydatków na ten cel, co czyni dane za 2021 r. i 2022 r. nieporównywalnymi. Budżet na 2022 rok zakłada:
¤ podwyżki wynagrodzeń dla ponad 1 500 pracowników samorządowych (bez nauczycieli) – 8 110 000 zł
¤ pieniądze na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze – 800 000 zł
¤ pieniądze na budżet obywatelski – 2 600 000 zł
¤ dotacje dla organizacji pozarządowych – 5 180 376 zł

Top