Budżet miejski na 2021 rok

Budżet miejski na 2021 rok

Budżet optymalny, bezpieczny, skrojony na miarę możliwości w czasie pandemii oraz kontynuujący rozwój miasta z poprzednich lat – tak można najkrócej opisać budżet Suwałk na 2021 rok. 14 głosami za, przy 7 przeciw i 2 wstrzymujących się przyjęli go suwalscy radni na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 grudnia 2020 r.

– To budżet bezpieczny, kontynuujący rozwój miasta z poprzednich lat, stabilny, być może nie spełniający naszych oczekiwań z powodu pandemii koronawirusa. Jednakże budżet zaspokaja potrzeby całej wspólnoty samorządowej w kwestii oświaty, pomocy społecznej oraz całego wachlarza zadań, który realizujemy jako Miasto na prawach powiatu – na sesji powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

W dyskusji na temat projektu budżetu uczestniczyli radni: Zbigniew De-Mezer, Jacek Juszkiewicz, Sławomir Sieczkowski, Jacek Niedźwiedzki, Wojciech Pająk, Bogdan Bezdziecki i Mariola Karpińska. Z pełną treścią wypowiedzi wszystkich osób można zapoznać się w elektronicznym zapisie wideo z sesji Rady, który znaleźć można na profilu YouTube Miasta Suwałki.

Top