Budżet obywatelski w Suwałkach sprawdził się. Potwierdzają  to dwie pierwsze jego edycje. W 2014 roku za 1 milion złotych zrealizowano trzy projekty wybrane przez suwalczan: plac zabaw i sportu na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szpitalnej, kompleksowo zmodernizowano boiska przy Zespole Szkół nr 7 na Osiedlu Północ oraz wykonano teren rekreacyjny za Aquaparkiem. W 2015 roku kwota przeznaczona na inwestycje wybrane przez mieszkańców została zwiększona do 2 milionów złotych, które umożliwią realizację 10 „małych” oraz 3 „dużych” projektów takich jak: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych przy ul. Wyszyńskiego, budowa Street Workout i Parkour Parku nad Zalewem  Arkadia oraz utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej.

Rozpoczęły się już prace nad Suwalskim Budżetem Obywatelskim na 2016 rok, w którym zaplanowano ponownie 2 miliony złotych na inwestycje wybrane przez suwalczan. Konsultacje społeczne w tej sprawie nie wprowadziły istotnych zmian w sposobie realizacji budżetu obywatelskiego.

W przygotowanym na najbliższą sesję projekcie uchwały Rady Miejskiej proponuje się by nadal projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogli zgłaszać i głosować przy ich wyborze wszyscy stali mieszkańcy Suwałk, którzy ukończyli 16 lat. Na projekty „małe” (nieprzekraczające 100 tys. zł) zaplanowano 600 tys. zł, a na projekty „duże” (o wartości od 100 tys. do 700 tys. zł) zaplanowano 1 400 000 zł. W projekcie uchwały Rady Miejskiej zaplanowano, że propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok będzie można składać od 17 sierpnia do 31 sierpnia.