Budżet na trudne czasy

Budżet na trudne czasy

Suwalscy radni Rady Miejskiej przyjęli budżet miejski na 2023 rok. Było 16 głosów za i 7 przeciw. Taka decyzja zapadła na sesji, która odbyła się 28 grudnia. Radni, tak jak na poprzedniej sesji, obradowali w systemie stacjonarnym.

Pożegnanie suwalskich sołtysów
Na początku sesji suwalscy radni i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podziękowali za pracę dotychczasowym sołtysom: Agnieszce Taraszkiewicz (ze Szwajcarii), Markowi Urynowiczowi (z Krzywólki) oraz Zdzisławowi Wasilewskiemu (z Dubowa I). M. Urynowicz wyraził nadzieję, że suwalscy radni nie zapomną o potrzebach mieszkańców peryferyjnych suwalskich ulic. Od 1 stycznia 2023 r. w Suwałkach nie będzie już sołectw, które istniały przez blisko 40 lat. Sołectwa tworzyli mieszkańcy ulic: Szwajcaria, Dubowo I i Krzywólka.

Od lewej Agnieszka Taraszkiewicz, Zdzisław Wasilewski, Marek Urynowicz, przewodniczący RM Zdzisław Przełomiec i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz

 

 

Budżet rozsądku
Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2023 r.

Projekt budżetu na przyszły rok przedstawił prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

 

Budżet rozsądku, tak można nazwać budżet na 2023 rok. Nie jest to budżet ekstra rozwojowy, ale też nie jest to budżet wielkiego ryzyka. Na pewno jest to trudny budżet, ale został zaprojektowany w sposób optymalny na te trudne czasy. Mimo ciągłych zmian związanych z dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanych z „Polskim Ładem”, udało się zapewnić wzrost finansowania podstawowych dziedzin działań samorządu, tj. oświaty, pomocy społecznej oraz całego wachlarza zadań, który realizujemy jako miasto na prawach powiatu – stwierdził prezydent Cz. Renkiewicz

W dyskusji na temat projektu budżetu udział wzięli: Marek Zborowski-Weychman, Jacek Juszkiewicz, Jacek Niedźwiedzki i Anna Gawlińska. Z pełną treścią ich wypowiedzi można zapoznać się w formie zapisu wideo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

To jest taki projekt budżetu, jakie teraz jest nasze życie. Mam nadzieję, że kolejne lata będą coraz lepsze. Trzeba wierzyć, że w przyszłości będą bardziej pomyślne wiatry – zauważył M. Zborowski-Weychman z klubu „Łączą nas Suwałki”, którego wszyscy członkowie zagłosowali za budżetem

 

 

Niepokoi nas deficyt budżetu i zadłużenie. Nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, że to zadłużenie jest uzasadniane działaniami rządu – stwierdził J. Juszkiewicz, z klubu „Prawo i Sprawiedliwość”, z którego 7 radnych zagłosowało przeciw projektowi budżetu Suwałk na 2023 r.

 

 

Po raz pierwszy w Suwałkach na działalność bieżącą samorządu zaciągniemy kredyt. To skutek działań rządowego „Polskiego Ładu”. Według wyliczeń Związku Miast Polskich z budżetu Suwałk w latach 2019-2023 ubędzie 95 mln zł. Pamiętajmy komu zawdzięczamy te problemy – stwierdził J. Niedźwiedzki z klubu „Koalicja Obywatelska”, którego dwaj członkowie poparli budżet

 

Jesteśmy mocno zaniepokojeni stanem finansów miasta. Sytuacja w naszym kraju ma wpływ na budżet samorządu. W takich trudnych chwilach trzeba odłożyć politykę. Warunkowo poprzemy budżet – powiedziała A. Gawlińska z ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk”, które zagłosowało za budżetem

 

Budżet na 2023 rok wynosi ponad 576,5 mln zł po stronie wydatków i ponad 512,5 mln zł po stronie dochodów. Niestety, oznacza to blisko 64 mln zł deficytu, w tym na działalności bieżącej miasta, która po raz pierwszy w historii Suwałk będzie w części finansowana z kredytu. Pozytywne jest to, że wydatki inwestycje zaplanowano na blisko 90 mln zł.

Poselskie życzenia i inne uchwały rady

Na sesji kończący się rok podsumował poseł Jarosław Zieliński, który zwrócił uwagę na realizowane w Suwałkach inwestycje z „Polskiego Ładu” i innych programów rządowych. Podziękował za współpracę z Prezydentem Miasta Suwałk oraz suwalską Radą Miejską oraz złożył życzenia na Nowy Rok

W czasie ostatniej w 2022 r. sesji radni m.in. zmienili statut Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, co umożliwi organizację tzw. opieki wytchnieniowej dla rodzin stale opiekujących się chorymi, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować. Zmniejszyli też liczbę punktów gastronomicznych, w których można sprzedawać alkohol do spożycia na miejscu oraz zwiększyli liczbę punktów detalicznej sprzedaży alkoholu. W sumie liczba punktów sprzedaży alkoholu w Suwałkach nie zmieniła się i nadal wynosi 485. Radni zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu ograniczonego ul. Północną, terenem kolejowym, ul. Dąbrówka i granicą administracyjną Suwałk oraz terenu obejmującego działki o nr 10962/1 i 12369/2 pomiędzy ulicami: Wigierską, T. Noniewicza, T. Kościuszki oraz rzeką Czarną Hańczą.

Wnioski i oświadczenia radnych
J. Juszkiewicz w imieniu klubu „Prawo i Sprawiedliwość” wnioskował o ogłoszenie 2023 r. w Suwałkach Rokiem Aleksandry Piłsudskiej. Niedawno Sejm ustanowił 2023 r. Rokiem Aleksandry Piłsudskiej w Polsce. Podobny wniosek w imieniu suwalskiego oddziału Związku Piłsudczyków oraz rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 złożył Wojciech Pająk. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że Związek Piłsudczyków dodatkowo zawnioskował o budowę pomnika A. Piłsudskiej. W imieniu klubu PiS J. Juszkiewicz zaproponował, aby suwalskie bulwary nadrzeczne od ul. 1 Maja do mostu na ul. Bakałarzewskiej nazwać imieniem suwalskiego przedwojennego przedsiębiorcy i właściciela browaru Wacława Kunca. Prezydent Suwałk zauważył, że jest to bardzo długi odcinek, który ul. T. Kościuszki dzieli praktycznie na dwa bulwary. Dodał, że nadawanie nazw jest kompetencją Rady Miejskiej. M. Zborowski-Weychamn zaapelował do właścicieli sklepów i zarządcy bazaru o to, by ograniczyć palenie papierosów przed wejściami do sklepów. Radny zaproponował też utworzenie sklepu socjalnego. Cz. Renkiewicz zauważył, że jest to raczej zadanie dla organizacji pozarządowych, a nie dla instytucji samorządowych, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. M. Zborowski-Weychman, W. Pająk i Jarosław Schabieński zwrócili też uwagę na problem z odśnieżaniem suwalskich ulic i chodników. Prezydent Suwałk stwierdził, że w tym sezonie zimowym w Suwałkach z odśnieżaniem jest niedobrze, a najwyraźniej problemem jest brak odpowiedniej organizacji pracy. Dotąd Zarząd Dróg i Zieleni zużył większość zgromadzonej soli, ale można ją dokupić. Chodniki mogą też być posypywane piaskiem. Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Kosiński poinformował, że dotąd upominano właścicieli nieruchomości za nieodśnieżone chodniki. Teraz więcej będzie mandatów za nieodśnieżone chodniki przylegające do nieruchomości.
W. Pająk zwrócił uwagę na coraz gorszą jakość powietrza w naszym mieście w ostatnich miesiącach. Cz. Renkiewicz stwierdził, że wynika to z tego, iż mieszkańcy palą w piecach wszystkim czym się da, bo bardziej ekologiczne paliwo do ogrzewania jest drogie. W ostatnich miesiącach do suwalskiej kompostowni trafia mniej śmieci, bo najprawdopodobniej są one w części spalane w piecach ogrzewających domy jednorodzinne. Komendant Straży Miejskiej dodał, że dotąd było 35 interwencji strażników po zgłoszeniach zaniepokojonych mieszkańców. Po sprawdzeniu tego, czym palą właściciele tych nieruchomości, nie było podstaw do ich ukarania. Kamil Lauryn i J. Niedźwiedzki zwrócili uwagę na problemy związane z wynajęciem sali Suwalskiego Ośrodka Kultury przez jednego ze stand-upperów. Dyrektor SOK Ignacy Ołów stwierdził, że w kontrakcie zobowiązał się do promowania kultury, a pełen wulgaryzmów stand-up na pewno wysoką kulturą nie jest i on nie weźmie odpowiedzialności za jego promowanie. Dyrektor dodał, że ma już zajęte przyszłoroczne weekendy, m.in. na koncerty Pawła Domagały, Baranovskiego, Sławka Uniatowskiego, ZPiT Śląsk, że finalizuje koncert Dawida Podsiadło, a zależy mu też na tym, żeby przed publicznością pokazały się grupy ćwiczące w SOK-u. Z opinią dyrektora Ołowia, że SOK nie jest dobrym miejscem dla stand-upu zgodził się przewodniczący komisji kultury Rady Miejskiej Bogdan Bezdziecki. Zaproponował, by tę dyskusję kontynuować na forum komisji. Jako zwolennik tej formy rozrywki M. Zborowski-Weychman przypomniał, że stand-upperzy od wielu lat występują w jednej z suwalskich restauracji i tak powinno pozostać. Adam Ołowniuk powrócił do oszczędności, jakie ma przynieść zamknięcie pływalni przy ul. Wojska Polskiego oraz do podwyżki opłat za wstęp do aquaparku. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Waldemar Borysewicz poinformował, że zamknięcie pływalni przy ul. Wojska Polskiego przyniesie 600 tys. zł oszczędności. OSiR wciąż pracuje (w dniu sesji 28.12.2022 roku) nad nowymi opłatami za wstęp do aquaparku, które nie mogą odstraszać suwalczan, ale ze względu na ogromne podwyżki cen prądu i ciepła, są konieczne. Ze względu na skokowy wzrost przede wszystkim opłat za prąd i ciepło, będą też podwyżki biletów wstępu na inne obiekty suwalskiego OSiR-u.


Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie: www.um.suwalki.pl a także uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top