Jerzy Brzozowski, Stanisław Łobacz i Bogdan Pieklik otrzymali Brązowe Krzyże Zasługi. Podczas gali „ Włócznia Jaćwingów” wręczył je wicewojewoda podlaski, Wiesław Żyliński wraz z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem. Każdy z wyróżnionych od wielu lat czynnie uczestniczy w życiu Suwałk.

Jerzy Brzozowski – z wykształcenia archeolog, absolwent UMCS w Lublinie, Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, od 29 lat pracownik Muzeum Okręgowego jako st. kustosz, od 17 lat dyrektor placówki. Dał się poznać jako człowiek dynamiczny, skuteczny, umiejętnie kierujący zespołem pracowników muzeum. Z sukcesem pozyskał znaczące środki zewnętrzne na dofinansowanie działalności muzeum – blisko 7 mln zł z funduszy UE, i ponad 2,5 mln zł z innych funduszy. Kierowane przez niego muzeum i odziały zorganizowały ponad 160 ekspozycji czasowych, J. Brzozowskiego suwalskie muzeum przoduje w regionie w popularyzacji pradziejów, historii, literatury i sztuki. W kalendarzu imprez plenerowych od lat organizowane są: Festyn Archeologiczny i Piknik Kawaleryjski Organizator i uczestnik wielu inscenizacji historycznych dot. m.in. 90.rocznicy odzyskania wolności przez Suwałki i historycznych bitew w 1919 r., historycznej wizyty Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach, wydarzeń z kampanii wrześniowej 1939 r. oraz gier miejskich. J. Brzozowski jest aktywny społecznie, udziela się w pracach Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego (członek założyciel), jest od 2005 r. członkiem zarządu głównego Stow. Muzealników Polskich, aktywnie uczestniczy w pracach Woj. Komisji Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Białymstoku, Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego. Laureat nagród, m.in. Gen. Konserwatora Zabytków, Marszałka Woj. Podlaskiego, TV Suwałki, Prezydenta Miasta Suwałk, wyróżnienia w konkursie o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera.

 

Stanisław Marek Łobacz jest emerytowanym żołnierzem w stopniu pułkownika. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w 1975 r., Podyplomowego Studium Administracji UW
w 1994 r., Uniwersytetu w Białymstoku w 1998 r. Poza pracą zawodową jego społeczną pasją pozostają do dziś filatelistyka, numizmatyka i lotnictwo. Stanisław Łobacz jest bardzo zaangażowany w działania służące promocji Suwałk w związku z obchodami 300-lecia Suwałk. Dzięki jego zaangażowaniu ukazały się m.in. karty pocztowe i personalizowane znaczki pocztowe: o tematyce miejskiej oraz poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W 2015 r., dzięki zabiegom S. Łobacza, ukazała się okolicznościowa moneta poświęcona Alfredowi-Wieruszowi Kowalskiemu w związku z obchodami w Suwałkach Roku A. Wierusza-Kowalskiego z okazji 100. rocznicy śmierci artysty. S. Łobacz – jako wieloletni pasjonat i działacz w ruchu filatelistycznym i numizmatycznym – aktywnie działa na rzecz trwałego upamiętniania (poprzez znaczki pocztowe, monety, datowniki) ważnych dla miasta przedsięwzięć.

 

Bogdan Pieklik jest aktywnym działaczem, mającym osiągnięcia w kilku dziedzinach. Jako sportowiec był 3-krotnym Mistrzem Polski Dziennikarzy w badmintonie, był też sędzią
i instruktorem w tej dziedzinie. W dziedzinie turystyki jest instruktorem kajakarstwa
i przewodnikiem turystyki kajakowej. Przepłynął kajakiem większość rzek w Polsce,
na Litwie i Łotwie. Działa na rzecz aktywnego wypoczynku, będąc Przodownikiem Turystyki Pieszej i przewodnikiem turystycznym kat. II. Jest Społecznym Strażnikiem Ochrony Przyrody, autorem ponad tysiąca materiałów audio-wideo i telewizyjnych. Materiały były prezentowane w TVP 1, TVP 2, Polsacie, TVN, TVN 24 i TV Regionalnej. Wydawał też własne periodyki: Goniec Suwalski i Badminton Polska. Ma także znaczące osiągnięcia
w dziedzinie kultury. Był założycielem Suwalskiego Towarzystwa Fotograficznego, 31 lat jest jego prezesem. Był pomysłodawcą i współorganizatorem imprezy dla mieszkańców Suwałk pn. „Suwaliada” organizowanej przez czasopismo „Krajobrazy”, pomysłodawca
i realizator „pierwszej w Polsce” telewizji kablowej zrealizowanej przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową na os. Północ w Suwałkach. 20 lat udzielał się społecznie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, szef suwalskiego sztabu WOŚP w organizacji 15 finałów.