Komisja konkursowa w składzie: Fundacja Lilia, Fundacja Zwierzęta Niczyje, Fundacja Promyk i Centrum Trójki bohaterem miesiąca wybrała pana Grzegorza Roszkowskiego. Pan Grzegorz od lat angażuje się w wolontariat na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących, jest tłumaczem języka migowego, działa na rzecz podopiecznych Polskiego Związku Głuchych. Uczestniczy w pracach Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk. Ponadto dom naszego bohatera to przystań dla wielu porzuconych zwierząt: kotów i psów, ostatnio kolejna mała schroniskowa kruszynka zamieszkała pod tym przyjaznym dachem. Pan Grzegorz zaraża poczuciem humoru i pasją do pomagania.

źródło: strona internetowa CWOP w Suwałkach