Suwalski Ośrodek Kultury przeprowadził ankietę podczas trwania Suwałki Blues Festiwal. Okazało się, że 39% uczestników SBF pochodzi z województwa podlaskiego. O festiwalu dowiadywali się z internetu oraz radia, 30% ankietowanych na SBF było po raz pierwszy natomiast aż 12% na wszystkich festiwalach. Wysoko oceniono ofertę programową – 60% bardzo dobrze. Większość ankietowanych bardzo dobrze oceniła organizację festiwalu i według nich nic w nim nie należy zmieniać.