Bilans epidemii w Suwałkach

Niedługo minie rok od chwili gdy jak odnotowano pierwsze zachorowanie na COViD-19 w Suwałkach. W poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego” przedstawiliśmy kalendarium wydarzeń w Suwałkach z ostatnich 12 miesięcy. Teraz czas na samorządowy bilans największego światowego kryzysu społeczno-gospodarczego od dekad, który spowodował szereg ograniczeń w naszym życiu codziennym.

Wsparcie medyków, seniorów i uczniów

W ostatnim roku większość działań suwalskiego samorządu była ukierunkowana na zwalczanie zagrożenia, ale również i skutków jakie wywołał COViD-19. Samorząd miejski wsparł finansowo wiele suwalskich służb, które stanęły na pierwszej linii walki z pandemią. Na zakup sprzętu i aparatury oraz środków ochrony osobistej przekazano 520 999 zł, które trafiły do:

– Szpitala Wojewódzkiego – 351 000 zł,
– Szpitala Psychiatrycznego – 40 000 zł,
– Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 65 000 zł,
– Ośrodka Rehabilitacji – 15 000 zł,
– Komendy Miejskiej Policji – 49 999 zł.

Suwałki maseczki dla seniorów
Władze Suwałk w początkowej fazie pandemii za 127 800 zł zakupiły płyny do dezynfekcji oraz ponad 16 tys. maseczek ochronnych, które trafiły do suwalskich seniorów i pracowników miejskich jednostek. Przejście szkół w tryb pracy zdalnej wymagało bardzo szybkiego dosprzętowienia suwalskich placówek oświatowych. Dlatego też zakupiono ponad 800 laptopów, komputerów i tabletów o wartości blisko 1,6 mln zł.


Suwałki Szkoła Podstawowa nr 4Pomoc przedsiębiorcom
Wyłączenie z funkcjonowania wielu branż spowodowało również znaczny uszczerbek
w budżecie miejskim Suwałk. Stało się tak z uwagi na zmniejszone wpływy z podatku PIT i CIT, ale również z uwagi na wiele ulg, odroczeń czy zwolnień, które zaoferowano w „Suwalskim Pakiecie Wsparcia Przedsiębiorców”. Zafunkcjonował on na mocy uchwał Rady Miejskiej oraz decyzji Prezydenta Miasta Suwałk. W przypadku 93 wniosków, umorzono różnego rodzaju należności na ponad 1,5 mln zł, a 155 podmiotów zwolniono z opłat na blisko 4 mln zł. Oferowano również pomoc w postaci rozłożenia opłat na raty.
Z tej możliwości skorzystało 17 osób, których należności wyniosły prawie 320 tys. zł. W 50 przypadkach odroczono również opłaty na kwotę ponad 1,3 mln zł. W sumie Miasto Suwałki rozpatrzyło 814 wniosków na łączną kwotę 7 343 650,41 zł.

Wsparcie zewnętrzne

Ubytek dochodów własnych Miasta Suwałki został w pewnym stopniu zrekompensowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego pozyskano dofinansowanie na realizację suwalskich inwestycji: budowy ulic Francuskiej i Włoskiej (2 836 574 zł) i ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza (1 137 947 zł) oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4  (3 210 816 zł).

Z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przeznaczonych na walkę z pandemią bardzo dobrze poradziły sobie przede wszystkim jednostki pomocy społecznej z Suwałk. DPS „Kalina” pozyskał ponad 632 tys. zł, m.in. na dodatki do wynagrodzeń pracowników oraz zakup prawie 50 tys. szt. jednorazowych rękawic, ponad 10 tys. maseczek ochronnych, 200 fartuchów jednorazowego użytku, prawie 600 kombinezonów i 400 par ochraniaczy na obuwie. Dzięki aktywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za ponad pół miliona zł zakupiono m.in. 169 laptopów z oprogramowaniem. Z tego 162 przekazano na podstawie umowy użyczenia 100 rodzinom zastępczym i 7 placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto zakupiono 100 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki/skanery).

W czasie pandemii Straż Miejska, która dotychczas podlegała Prezydentowi Miasta Suwałk przeszła pod bezpośredni nadzór Wojewody Podlaskiego i została skierowana do wsparcia działań policji oraz innych służb mundurowych. To oczywiście nie są wszystkie działania podjęte w ostatnim roku. Jednak staraliśmy się przedstawić te najważniejsze informacje i dane.

Top